Z MYŚLĄ O FARMACEUTACH
ZAREJESTRUJ SIĘ
CHOROBA
Nowotwory złośliwe
Znaleziono: 160
Strona: z 4
Poprzednia Następna
Nazwa INN Postać Dawka Opakowanie Cena (PLN) Status
Oxycodone hydrochloride tabl. o przedł. uwalnianiu 10 mg 100 szt. 100% 72,28 R [1] 12,19 S [2] bezpł.
Rx-w
1) Pokaż wskazania z ChPL Wskazania z ChPL Neuralgia popółpaścowa przewlekła
Nowotwory złośliwe
Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kauzalgia

2) Pacjenci 75+
Przysługuje uprawnionym pacjentom we wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją. Jeżeli lek jest refundowany we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, to jest w nich wszystkich bezpłatny dla pacjenta. Jeżeli natomiast lek jest refundowany w określonych wskazaniach, to jest bezpłatny dla seniorów tylko i wyłącznie w tych właśnie wskazaniach.
Oxycodone hydrochloride tabl. o przedł. uwalnianiu 20 mg 100 szt. 100% 138,65 R [1] 15,27 S [2] bezpł.
Rx-w
1) Pokaż wskazania z ChPL Wskazania z ChPL Neuralgia popółpaścowa przewlekła
Nowotwory złośliwe
Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kauzalgia

2) Pacjenci 75+
Przysługuje uprawnionym pacjentom we wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją. Jeżeli lek jest refundowany we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, to jest w nich wszystkich bezpłatny dla pacjenta. Jeżeli natomiast lek jest refundowany w określonych wskazaniach, to jest bezpłatny dla seniorów tylko i wyłącznie w tych właśnie wskazaniach.
Oxycodone hydrochloride tabl. o przedł. uwalnianiu 40 mg 100 szt. 100% 267,39 R [1] 19,91 S [2] bezpł.
Rx-w
1) Pokaż wskazania z ChPL Wskazania z ChPL Neuralgia popółpaścowa przewlekła
Nowotwory złośliwe
Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kauzalgia

2) Pacjenci 75+
Przysługuje uprawnionym pacjentom we wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją. Jeżeli lek jest refundowany we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, to jest w nich wszystkich bezpłatny dla pacjenta. Jeżeli natomiast lek jest refundowany w określonych wskazaniach, to jest bezpłatny dla seniorów tylko i wyłącznie w tych właśnie wskazaniach.
Oxycodone hydrochloride tabl. o przedł. uwalnianiu 80 mg 100 szt. 100% 522,29 R [1] 27,34 S [2] bezpł.
Rx-w
1) Pokaż wskazania z ChPL Wskazania z ChPL Neuralgia popółpaścowa przewlekła
Nowotwory złośliwe
Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kauzalgia

2) Pacjenci 75+
Przysługuje uprawnionym pacjentom we wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją. Jeżeli lek jest refundowany we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, to jest w nich wszystkich bezpłatny dla pacjenta. Jeżeli natomiast lek jest refundowany w określonych wskazaniach, to jest bezpłatny dla seniorów tylko i wyłącznie w tych właśnie wskazaniach.
Melphalan tabl. powl. 2 mg 25 szt. 100% 113,40 B [1] bezpł.
Rx
Flutamide tabl. powl. 250 mg 30 szt. 100% 23,21 B [1] 1,77
Rx
Flutamide tabl. powl. 250 mg 90 szt. 100% 64,33 B [1] bezpł.
Rx
Ondansetron hydrochloride tabl. 8 mg 10 szt. 100% 36,17 B [1] bezpł. R [2] 10,00
Rx
Azathioprine tabl. 50 mg 30 szt. 100% 18,50 B [1] 2,22 R [2] 5,42
Rx
1) Nowotwory złośliwe

2) Wskazania pozarejestracyjne: Nieswoiste zapalenie jelit inne niż o podłożu autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 rż.; nefropatia IgA inna niż o podłożu autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 rż.; zapalenie naczyń inne niż o podłożu autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 rż.; choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL; stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; sarkoidoza; śródmiąższowe zapalenie płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL; ziarniniakowe choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL
Pokaż wskazania z ChPL Wskazania z ChPL
Azathioprine tabl. 50 mg 50 szt. 100% 29,02 B [1] 1,89 R [2] 5,09
Rx
1) Nowotwory złośliwe

2) Wskazania pozarejestracyjne: Nieswoiste zapalenie jelit inne niż o podłożu autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 rż.; nefropatia IgA inna niż o podłożu autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 rż.; zapalenie naczyń inne niż o podłożu autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 rż.; choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL; stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; sarkoidoza; śródmiąższowe zapalenie płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL; ziarniniakowe choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL
Pokaż wskazania z ChPL Wskazania z ChPL
Buprenorphine hydrochloride tabl. podjęzykowe 0,2 mg 60 szt. (blister) 100% 35,48 30% [1] 10,64 B [2] bezpł.
Rx
Buprenorphine hydrochloride tabl. podjęzykowe 0,4 mg 30 szt. (1 blister) 100% 35,48 30% [1] 10,64 B [2] bezpł.
Rx
Megestrol acetate zaw. doust. 40 mg/ml 1 but. 240 ml 100% 137,09 R [1] 6,40
Rx
Dihydrocodeine tartrate tabl. o zmodyf. uwalnianiu 60 mg 60 szt. 100% 43,20 30% [1] 12,96 B [2] bezpł.
Rx
Dihydrocodeine tartrate tabl. o zmodyf. uwalnianiu 90 mg 60 szt. 100% 63,87 30% [1] 19,16 B [2] bezpł.
Rx
Tramadol hydrochloride + Paracetamol tabl. powl. 37,5/325 mg 60 szt. 100% 15,08 30% [1] 4,52 B [2] bezpł.
Rx
Tramadol hydrochloride + Paracetamol tabl. powl. 75/650 mg 60 szt. 100% 28,54 30% [1] 8,56 B [2] bezpł.
Rx
Tramadol hydrochloride + Paracetamol tabl. powl. 37,5/325 mg 90 szt. 100% 21,77 30% [1] 6,53 B [2] bezpł.
Rx
Tramadol hydrochloride + Paracetamol tabl. powl. 75/650 mg 90 szt. 100% 41,35 30% [1] 12,41 B [2] bezpł.
Rx
Fentanyl system transdermalny 100 µg/h 5 szt. (16,8 mg w plastrze) 100% 99,50 R [1] 3,20
Rx-w
Fentanyl system transdermalny 25 µg/h 5 szt. (4,2 mg w plastrze) 100% 39,11 R [1] 8,93
Rx-w
Fentanyl system transdermalny 50 µg/h 5 szt. (8,4 mg w plastrze) 100% 61,48 R [1] 3,20
Rx-w
Fentanyl system transdermalny 75 µg/h 5 szt. (12,6 mg w plastrze) 100% 81,01 R [1] 3,20
Rx-w
Prednisone tabl. 5 mg 100 szt. (blistry) 100% 29,60 B [1] bezpł. R [2] 5,33 C [3] bezpł.
Rx
1) Nowotwory złośliwe

2) Wskazania pozarejestracyjne: Eozynofilowe zapalenie jelit u dzieci do 18 rż.; miastenia; zespół miasteniczny; miopatia zapalna; neuropatia zapalna (z wyjątkiem zespołu Guillaina-Barrego); obturacyjne choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL; choroby autoimmunizacyjne - w przypadkach innych niż określone w ChPL; stan po przeszczepie narządu, kończyny, tkanek, komórek lub szpiku
Pokaż wskazania z ChPL Wskazania z ChPL
3) Kobiety w ciąży
Prednisone tabl. 5 mg 20 szt. 100% 12,09 B [1] 6,17 R [2] 9,37 C [3] bezpł.
Rx
1) Nowotwory złośliwe

2) Wskazania pozarejestracyjne: Eozynofilowe zapalenie jelit u dzieci do 18 rż.; miastenia; zespół miasteniczny; miopatia zapalna; neuropatia zapalna (z wyjątkiem zespołu Guillaina-Barrego); obturacyjne choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL; choroby autoimmunizacyjne - w przypadkach innych niż określone w ChPL; stan po przeszczepie narządu, kończyny, tkanek, komórek lub szpiku
Pokaż wskazania z ChPL Wskazania z ChPL
3) Kobiety w ciąży
Prednisone tabl. 10 mg 20 szt. 100% 20,34 B [1] 8,50 R [2] 11,70 C [3] bezpł.
Rx
1) Nowotwory złośliwe

2) Wskazania pozarejestracyjne: Eozynofilowe zapalenie jelit u dzieci do 18 rż.; miastenia; zespół miasteniczny; miopatia zapalna; neuropatia zapalna (z wyjątkiem zespołu Guillaina-Barrego); obturacyjne choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL; choroby autoimmunizacyjne - w przypadkach innych niż określone w ChPL; stan po przeszczepie narządu, kończyny, tkanek, komórek lub szpiku
Pokaż wskazania z ChPL Wskazania z ChPL
3) Kobiety w ciąży
Prednisone tabl. 20 mg 20 szt. 100% 27,95 B [1] 4,27 R [2] 8,54 C [3] bezpł.
Rx
1) Nowotwory złośliwe

2) Wskazania pozarejestracyjne: Eozynofilowe zapalenie jelit u dzieci do 18 rż.; miastenia; zespół miasteniczny; miopatia zapalna; neuropatia zapalna (z wyjątkiem zespołu Guillaina-Barrego); obturacyjne choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL; choroby autoimmunizacyjne - w przypadkach innych niż określone w ChPL; stan po przeszczepie narządu, kończyny, tkanek, komórek lub szpiku
Pokaż wskazania z ChPL Wskazania z ChPL
3) Kobiety w ciąży
Prednisone tabl. 1 mg 20 szt. (blister) 100% 8,20 B [1] 7,02 R [2] 8,20 C [3] bezpł.
Rx
1) Nowotwory złośliwe

2) Wskazania pozarejestracyjne: Eozynofilowe zapalenie jelit u dzieci do 18 rż.; miastenia; zespół miasteniczny; miopatia zapalna; neuropatia zapalna (z wyjątkiem zespołu Guillaina-Barrego); obturacyjne choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL; choroby autoimmunizacyjne - w przypadkach innych niż określone w ChPL; stan po przeszczepie narządu, kończyny, tkanek, komórek lub szpiku
Pokaż wskazania z ChPL Wskazania z ChPL
3) Kobiety w ciąży
Cyclophosphamide tabl. draż. 50 mg 50 szt. 100% 76,15 B [1] bezpł. R [2] 3,20
Rx
1) Nowotwory złośliwe
Chemioterapia
Załącznik: C.13.

2) Wskazania pozarejestracyjne: Choroby autoimmunizacyjne; amyloidoza; zespół hemofagocytowy; zespół POEMS; małopłytkowość oporna na leczenie kortykosteroidami; anemia hemolityczna oporna na leczenie kortykosteroidami; sarkoidoza; śródmiąższowe zapalenie płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL - z wyjątkiem idiopatycznego włóknienia płuc
Pokaż wskazania z ChPL Wskazania z ChPL
Tramadol hydrochloride + Paracetamol tabl. powl. 37,5 mg+ 325 mg 30 szt. 100% 7,81 30% [1] 2,34 B [2] bezpł.
Rx
Tramadol hydrochloride + Paracetamol tabl. powl. 37,5 mg+ 325 mg 60 szt. 100% 14,91 30% [1] 4,47 B [2] bezpł.
Rx
Tramadol hydrochloride + Paracetamol tabl. powl. 37,5 mg+ 325 mg 90 szt. 100% 21,62 30% [1] 6,49 B [2] bezpł.
Rx
Fentanyl system transdermalny 100 µg/h 5 szt. (23,12 mg w plastrze) 100% 127,85 R [1] 3,20
Rx-w
Fentanyl system transdermalny 25 µg/h 5 szt. (5,78 mg w plastrze) 100% 35,31 R [1] 5,13
Rx-w
Fentanyl system transdermalny 50 µg/h 5 szt. (11,56 mg w plastrze) 100% 67,15 R [1] 3,59
Rx-w
Fentanyl system transdermalny 75 µg/h 5 szt. (17,34 mg w plastrze) 100% 98,02 R [1] 3,20
Rx-w
Fentanyl system transdermalny 50 µg/h 5 szt. (8,25 mg w plastrze) 100% 67,15 R [1] 3,59
Rx-w
Fentanyl system transdermalny 75 µg/h 5 szt. (12,375 mg w plastrze) 100% 96,94 R [1] 3,20
Rx-w
Fentanyl system transdermalny 100 µg/h 5 szt. (16,5 mg w plastrze) 100% 126,95 R [1] 3,20
Rx-w
Fentanyl system transdermalny 25 µg/h 10 szt. (4,125 mg w plastrze) 100% 69,30 R [1] 5,74
Rx-w
Fentanyl system transdermalny 50 µg/h 10 szt. (8,25 mg w plastrze) 100% 129,55 R [1] 3,20
Rx-w
Fentanyl system transdermalny 75 µg/h 10 szt. (12,375 mg w plastrze) 100% 188,20 R [1] 4,80
Rx-w
Fentanyl system transdermalny 100 µg/h 10 szt. (16,5 mg w plastrze) 100% 247,08 R [1] 6,40
Rx-w
Flutamide tabl. 250 mg 100 szt. 100% 67,24 B [1] bezpł.
Rx
Hydroxycarbamide kaps. 500 mg 100 szt. (but.) 100% 76,55 B [1] bezpł.
Rx
Hydroxycarbamide kaps. twarde 500 mg 100 szt. 100% 90,43 B [1] 13,88 B [2] bezpł.
Rx
Azathioprine tabl. powl. 50 mg 100 szt. 100% 54,26 B [1] bezpł. R [2] 3,56
Rx
1) Nowotwory złośliwe

2) Wskazania pozarejestracyjne: Nieswoiste zapalenie jelit inne niż o podłożu autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 rż.; nefropatia IgA inna niż o podłożu autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 rż.; zapalenie naczyń inne niż o podłożu autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 rż.; choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL; stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; sarkoidoza; śródmiąższowe zapalenie płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL; ziarniniakowe choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL
Pokaż wskazania z ChPL Wskazania z ChPL
Tioguanine tabl. 40 mg 25 szt. 100% 421,85 B [1] bezpł.
Rx
Chlorambucil tabl. powl. 2 mg 25 szt. 100% 80,51 B [1] bezpł.
Rx
Fentanyl system transdermalny 12 µg/h 5 szt. (1,38 mg w plastrze) 100% 18,65 R [1] 5,83
Rx-w