Z MYŚLĄ O FARMACEUTACH
ZAREJESTRUJ SIĘ

AKTUALNOŚCI

szpital
2023-11-30 Aktualności

Powstała Grupa Robocza ds. zarządzania przepływem produktów medycznych w szpitalach

Odpowiednie zarządzanie przepływem produktów medycznych jest kluczowe zarówno dla bezpieczeństwa personelu medycznego, pracowników placówek medycznych jak i pacjentów. Błędy w stosowaniu leków w Unii Europejskiej odpowiadają za 163 tys. zgonów rocznie, a niebezpieczne praktyki i szkody związane z lekami stanowią 50% wszystkich możliwych do uniknięcia szkód w opiece medycznej na całym świecie. W związku z tym w ramach Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali powstała Grupa Robocza ds. zarządzania przepływem produktów medycznych w szpitalach.

0
1 2 3 ... 262