Z MYŚLĄ O FARMACEUTACH
ZAREJESTRUJ SIĘ
Nazwa INN Postać Dawka Opakowanie Cena (PLN) Status
Darbepoetin alfa inj. [roztw.] 20 µg/0,5 ml 1 amp.-strzyk. 0,5 ml CHB 142,88 B [1] bezpł.
Rx-z
Darbepoetin alfa inj. [roztw.] 30 µg/0,3 ml 1 amp.-strzyk. 0,3 ml CHB 214,33 B [1] bezpł.
Rx-z
Darbepoetin alfa inj. [roztw.] 40 µg/0,4 ml 1 amp.-strzyk. 0,4 ml CHB 285,77 B [1] bezpł.
Rx-z
Darbepoetin alfa inj. [roztw.] 50 µg/0,5 ml 1 amp.-strzyk. 0,5 ml CHB 357,21 B [1] bezpł.
Rx-z
Darbepoetin alfa inj. [roztw.] 60 µg/0,6 ml 1 amp.-strzyk. 0,3 ml CHB 428,65 B [1] bezpł.
Rx-z
Epoetin alfa inj. [roztw.] 2000 j.m. 6 amp.-strzyk. 1 ml CHB 340,20 B [1] bezpł.
Rx-z
Epoetin alfa inj. [roztw.] 1000 j.m. 6 amp.-strzyk. 0,5 ml CHB 170,10 B [1] bezpł.
Rx-z
Epoetin alfa inj. [roztw.] 3000 j.m. 6 amp.-strzyk. 0,3 ml CHB 510,30 B [1] bezpł.
Rx-z
Epoetin alfa inj. [roztw.] 4000 j.m. 6 amp.-strzyk. 0,4 ml CHB 680,40 B [1] bezpł.
Rx-z