Z MYŚLĄ O FARMACEUTACH
ZAREJESTRUJ SIĘ
apteka
2024-05-27 Aktualności 0

Sprawa nagrywania rozmów pracowników i klientów w sieci aptek. Kontrole PUODO nie wykazały nieprawidłowości

Prezes UODO poinformował Rzecznika Praw Obywatelskich, że czynności kontrolne w dwóch aptekach nie wykazały stosowania urządzeń rejestrujących dźwięk ani na stanowiskach obsługujących pacjentów, ani w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego, składającego się z jednej kamery obejmującej swoim zasięgiem izbę ekspedycyjną apteki - poinformowało Biuro RPO.

W jednej z największych sieci aptek kamery i mikrofony miały nagrywać rozmowy pracowników, także z klientami przy okienkach - pracownicy mieli podpisywać zgody na to; klientów o tym nie uprzedzano. Sprawą zajął się Rzecznik praw Obywatelskich. O sprawie informowaliśmy tutaj.

Teraz Biuro RPO opublikowało odpowiedź Mirosława Wróblewskiego, prezesa UODOO, w tej sprawie. Poniżej przytaczamy ją w całości:

W odpowiedzi na pismo Pana Rzecznika z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie monitoringu i podsłuchów instalowanych w aptekach (znak: VII.501.175.2023.KSZ) uprzejmie informuję, że Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwany dalej także jako: PUODO) otrzymał na początku 2023 r., przekazaną przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, wiadomość elektroniczną osoby fizycznej, dotyczącą przedmiotowego zagadnienia.

W piśmie tym zawiadamiający wskazywał, że wielokrotnie informował o łamaniu praw pacjenta zarówno Głównego Inspektora Farmaceutycznego, jak i UOKiK, jednak nie przedstawił on żadnych dowodów na poparcie swoich twierdzeń. Z uwagi na braki formalne tego podania, nie było niestety możliwe wszczęcie postępowania w tej sprawie przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto uprzejmie wskazuję, że PUODO w dniach od 15 do 19 lipca 2019 r. dokonał czynności kontrolnych u Pana (....) prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (....) - przy czym miejscem przeprowadzenia kontroli była: (....).

Następnie w dniach od 20 do 23 listopada 2023 r. zostały przeprowadzone czynności kontrolne w (...) której wspólnikiem oraz członkiem zarządu był Pan (....). W obydwu przypadkach zakresem kontroli objęto przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu i dźwięku.

Przeprowadzone czynności kontrolne w ww. aptekach nie wykazały stosowania przez kontrolowane podmioty urządzeń rejestrujących dźwięk ani na stanowiskach obsługujących pacjentów, ani w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego, składającego się z jednej kamery obejmującej swoim zasięgiem izbę ekspedycyjną apteki.

Jednocześnie organ nadzorczy nie dysponuje informacjami, w oparciu o które możliwe byłoby podjęcie innych dodatkowych działań w przestawionej przez Pana Rzecznika sprawie, dlatego też, gdyby Pan Rzecznik dysponował takowymi, uprzejmie proszę o ich przekazanie.

 

Źródło: Biuro RPO

 

Ilość wyświetleń: 100

Komentarze

[ z 0]
2024-06-17 Aktualności 0

tOgólnopolski Program Zwalczania Chorób Infekcyjnych w partnerstwie z Fundacją My Pacjenci, Koalicją „Na pomoc niesamodzielnym”, Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków oraz Instytutem Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, zaapelowali do Ministerstwa Zdrowia o natychmiastowe działania legislacyjne mające na celu skrócenie ścieżki pacjenta do realizacji szczepień ochronnych. W obliczu zbliżającego się sezonu infekcyjnego 2024/2025, organizacje zwracają uwagę na konieczność wdrożenia zmian przed rozpoczęciem września, aby zapewnić odpowiednią ochronę zdrowia publicznego.

2024-06-13 Aktualności 0

Europejscy farmaceuci wzywają do wprowadzenia nowych środków, aby zaradzić problemom z dostawami leków. W dokumencie zatwierdzonym przez Europejskie Zgromadzenie Farmaceutyczne (PGEU) w Amsterdamie, podkreślono negatywny wpływ braków leków na zdrowie pacjentów oraz zaufanie do systemu opieki zdrowotnej. Wskazano, że farmaceuci poświęcają średnio 10 godzin tygodniowo na zarządzanie niedoborami.

2024-06-10 Aktualności 0

Europejski pakiet farmaceutyczny może poprawić sytuację dostępności do innowacyjnych terapii lekowych na terenie UE - wskazywali uczestnicy debaty podczas IV edycji międzynarodowej konferencji "Priorities and Challenges in Polish and European Drug Policy” zorganizowanej przez Wydawnictwo Termedia. Dyskutowano też o wyzwaniach branży farmaceutycznej w dobie globalnej konkurencji, potrzebie głębszych zmian legislacyjnych i kolejnych zachęt dla inwestorów.

2024-06-10 Aktualności 0

Wysoki cholesterol w osoczu to problem 60 proc. Polaków, czyli aż 21 mln obywateli. Hipercholesterolemia prowadzi do 160 tys. zgonów rocznie. Mimo że są dobre narzędzia do jej leczenia, tj. statyny, skuteczną terapią objętych jest zaledwie 6 proc. chorych. Bo miażdżyca nie boli. Daje objaw dopiero w postaci zawału lub udaru.

2024-06-06 Aktualności 0

Pozytywnym zjawiskiem na polskim rynku farmaceutycznym jest to, że coraz więcej nowych leków i terapii znajdowało się na liście refundacyjnej, natomiast największym problemem są pieniądze - wskazywała prof. Urszula Demkow, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia podczas sesji inaugurującej pierwszy dzień konferencji „Priorities and Challenges in Polish and European Drug Policy” w Warszawie.