Z MYŚLĄ O FARMACEUTACH
ZAREJESTRUJ SIĘ
w aptece
2017-03-31 Aktualności 0

Reklamą apteki jest każde działanie, którego celem jest zwiększenie sprzedaży produktów

Nie jest istotne z punktu widzenia naruszenia zakazu reklamy apteki i jej działalności, czy reklama dokonywana jest wewnątrz czy na zewnątrz apteki. Jej działalność reklamowa może przejawiać się tak we wnętrzu lokalu aptecznego, jak i poza nim. Przepis art. 94a Prawa farmaceutycznego nie wyznacza granic miejscowych reklamy - napisała Urszula Sławińska-Zagórska z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we Wrocławiu

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu w wydanym komunikacie przypomina o obowiązującym zakazie prowadzenia reklamy apteki ogólnodostępnej i punktu aptecznego oraz ich działalności.

Reklamą apteki i jej działalności jest każde działanie, niezależnie od sposobu i metody jego przeprowadzenia oraz środków użytych do jego realizacji, jeżeli jego celem jest zwiększenie sprzedaży produktów, w tym produktów leczniczych i wyrobów medycznych, oferowanych w danej aptece/zachęcenie do skorzystania z usług apteki.

- Objęcie zakazem „każdego działania” wyłącza z tej dyspozycji tylko jeden stan faktyczny, określony w zdaniu drugim ust. 1 art. 94a Prawa farmaceutycznego, tj. informowanie o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego. Zakaz reklamy ma zatem szeroki charakter i obejmuje swym zakresem każdy rodzaj reklamy, w tym także reklamę skojarzeniową czy ukrytą - napisała Urszula Sławińska-Zagórska.

Sąd Najwyższy wyraził stanowisko, iż: „powszechnie przyjmuje się, że reklamą są wszelkie formy przekazu, w tym także takie, które nie zawierając w sobie elementów oceniających ani zachęcających do zakupu, mogą jednak zostać przyjęte przez ich odbiorców jako zachęta do kupna. [...] Przy rozróżnieniu informacji od reklamy trzeba mieć na względzie, że podstawowym wyznacznikiem przekazu reklamowego jest nie tylko mniej lub bardziej wyraźna zachęta do kupna towaru, ale i faktyczne intencje podmiotu dokonującego przekazu oraz odbiór przekazu przez podmioty, do których jest kierowany. Wypowiedź jest reklamą, gdy nad warstwą informacyjną przeważa zachęta do nabycia towaru – taki cel przyświeca nadawcy wypowiedzi i tak odbiera ją przeciętny odbiorca, do którego została skierowana. Wszelkie promocje, w tym cenowe, są reklamą towaru i firmy, która ich dokonuje”.

Reklama apteki i jej działalności może przyjmować różne formy zachęcania, np.: poprzez ulotki, spoty, foldery, plakaty, filmy, gazetki, programy lojalnościowe/rabatowe, które biorącym w nim udział daje określone bonusy (korzyści w szerokim tego słowa znaczeniu), konkursy, w których przeprowadzaniu udział bierze apteka, czy akcje rabatowe. Zakazem prowadzenia reklamy apteki i jej działalności objęta jest każda reklama niezależnie od tego, jakie medium wykorzystano do jej przekazania (reklama internetowa, telewizyjna, prasowa, czy radiowa).

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu udostępnia – na stronie BIP www.wif.wroclaw.pl – podjęte decyzje w przedmiocie nakazania zaprzestania prowadzenia reklamy apteki/punktu aptecznego i jej/jego działalności oraz nałożenia kary pieniężnej, wychodząc z założenia, że działanie takie ma nie tylko charakter informacyjny, ale i (a może nawet przede wszystkim) prewencyjny.


Źródło: Dolnośląska Izba Aptekarska

Ilość wyświetleń: 738

Komentarze

[ z 0]
2024-05-20 Aktualności 0

Ministerstwo Zdrowia w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego rozpoczyna realizację projektu pn. „Szkolenie specjalizacyjne dla osób wykonujących zawód fizjoterapeuty i farmaceuty” (nr projektu FERS.01.13-IP.07-0002/24).

2024-05-16 Aktualności 0

Zgodnie z ustawą o zawodzie farmaceuty, farmaceuta jest niezależny i samodzielny w podejmowaniu decyzji w zakresie czynności zawodowych - czytamy w Komunikacie Prezesa NFZ ws. realizacji programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego.

2024-05-16 Aktualności 0

Polak czeka ponad trzy lata na refundację innowacyjnego leku, który został zarejestrowany przez unijny urząd regulacyjny. Choć wyprzedzamy pod tym względem Węgrów i gonimy Słowaków oraz Czechów, nadal w gorszym położeniu pozostają pacjenci z chorobami przewlekłymi, w tym cukrzycą – zaznacza Michał Byliniak, dyrektor generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

2024-05-16 Aktualności 0

W końcu 2023 r. działalność prowadziło 11,5 tys. aptek (ogólnodostępnych i zakładowych) oraz 1,1 tys. punktów aptecznych, w których pracowało 57,8 tys. magistrów farmacji i techników farmaceutycznych - poinformował Główny Urząd Statystyczny.

2024-05-14 Aktualności 0

Podczas Międzynarodowego Dnia Farmaceuty, należy podkreślić że pełnią oni kluczową rolę w procesie zwiększenia poziomu wyszczepialności w społeczeństwie. Jako osoby umiejscowione w sercu społeczności, farmaceuci zapewniają szybki dostęp do konsultacji medycznych i usług zdrowotnych, w tym szczepień. Niestety, bariery finansowe i organizacyjne skutecznie utrudniają wykorzystanie pełnego potencjału farmaceutów w profilaktyce zdrowotnej. W najnowszym dokumencie Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych pt. „Bariery i rozwiązania w dostępie do profilaktyki chorób zakaźnych” eksperci przedstawili rekomendacje dotyczące działań legislacyjnych i organizacyjnych, które należy podjąć, aby zwiększyć dostępność szczepień w aptekach i tym samym podnieść poziom wyszczepialności w społeczeństwie polskim.