Z MYŚLĄ O FARMACEUTACH
ZAREJESTRUJ SIĘ
Sejm
2019-11-18 Aktualności 0

Prezes NRA napisała list do parlamentarzystów

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska w liście do parlamentarzystów określiła priorytety związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i komfortu polskich pacjentów. Poniżej publikujemy treść listu w całości.

Szanowni Państwo,

w imieniu Naczelnej Rady Aptekarskiej mam zaszczyt złożyć serdeczne gratulacje z okazji objęcia mandatu Posła i Senatora w wyborach parlamentarnych 2019.

Wybór dokonany przez Polaków jest wyrazem najwyższego poparcia i zaufania dla inicjatyw prowadzonych przez Państwa na rzecz polskiego społeczeństwa. Wyrażam głęboką nadzieję, że w ciągu najbliższych 4 lat będziemy świadkami licznych działań zmierzających do uzdrowienia polskiego systemu opieki zdrowotnej.

Wspólnym i najważniejszym celem przedstawicieli Parlamentu RP, administracji państwowej, a także samorządu aptekarskiego, jest zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu polskich pacjentów. Kluczowym zadaniem jest zatem szybkie dokończenie prac nad niezbędnymi zmianami, aby system ochrony zdrowia spełniał swoje zadania i działał efektywnie. Wśród projektów, które należy określić jako priorytetowe należy wymienić między innymi:

1) Dokończenie prac nad projektem ustawy o zawodzie farmaceuty – regulacji umożliwiającej wprowadzenie do aptek opieki farmaceutycznej, obejmującej dodatkowe usługi na rzecz milionów pacjentów (m.in. przeglądy lekowe), a także wprowadzenie kompleksowej regulacji w zakresie zasad wykonywania zawodu farmaceuty oraz ułatwienie organom samorządowym realizacji ich podstawowego zadania, wynikającego wprost z art. 17 Konstytucji RP, tj. obowiązku sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem tego zawodu w granicach interesu publicznego i jego ochrony;

2) Rozwiązanie problemu braku dostępności leków w polskich aptekach.Trudności w dostępie do wielu produktów leczniczych powodują niepokój wśród pacjentów – zamiast poświęcić czas na realizację zaleceń lekarskich, marnują go na poszukiwaniu leków, które w wielu przypadkach są niedostępne. Dłuższe utrzymywanie takiego stanu powoduje, że apteki nie mogą realizować swojego najważniejszego obowiązku, jakim jest zaspokajanie potrzeb lekowych pacjentów;

3) Ograniczenie formalizmu pracy farmaceutów w aptekach – wypracowanie rozwiązań upraszczających zasady realizacji e-recept, których użycie będzie obowiązkowe już od 1 stycznia 2020 r.

4) Nowelizację ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, ograniczającą liczne patologie rynkowe, związane z omijaniem przez pewne podmioty przepisów tej ustawy (m.in. naruszanie przepisów antykoncentracyjnych, przejmowanie aptek w sposób sprzeczny z prawem), co utrudnia funkcjonowanie na rynku aptekom przestrzegającym ustalonych zasad.

Powyższe zadania związane z ochroną zdrowia publicznego mają szczególne znaczenie społeczne, ponieważ wiążą się z takimi wartościami jak życie człowieka, czy choćby równy i sprawiedliwy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej.

Liczę na to, że samorząd aptekarski będzie mógł spełniać rolę ważnego partnera i doradcy, szczególnie w przypadku prac nad rozwiązaniami i projektami dotyczącymi systemu ochrony zdrowia oraz rynku farmaceutycznego.

Jako organizacja skupiająca i reprezentująca ok. 30 tys. farmaceutów z całej Polski deklarujemy gotowość do współpracy oraz chęć dzielenia się naszą wiedzą i doświadczeniem.

Z wyrazami szacunku,
Elżbieta Piotrowska-Rutkowska
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

 

 

Źródło: NIA
Ilość wyświetleń: 231

Komentarze

[ z 0]
2020-06-03 Aktualności 0

Minister Zdrowia informuje, iż Komitet ds. Oceny Ryzyka w Ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (PRAC) działający przy Europejskiej Agencji Leków wydał na podstawie przeprowadzonego przeglądu dostępnych danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych zawierających substancję czynną Ulipristali acetas w dawce 5 mg rekomendację wskazującą, iż pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydane dla tych produktów leczniczych powinny zostać zawieszone na terenie Unii Europejskiej do czasu zakończenia procedury arbitrażowej na podstawie art. 31 dyrektywy 2001/83/WE.

2020-06-02 Aktualności 0

Ponad 5 milionów komunikatów poprawnych oraz poprawnych z ostrzeżeniami przyjęto od 1 kwietnia 2019 roku w Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) - poinformowało Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Rekordowy komunikat – z 59 818 transakcjami – zarejestrowano 20 marca 2020 roku.

2020-06-01 Aktualności 0

Naukowcy przekonują, że brak odpowiedniej wentylacji zamkniętych przestrzeni, w domu i w zakładach pracy zwiększa ryzyko zakażenia SARS-Cov-2. Ich zdaniem zapobieganie zakażeniom drogą powietrzną to jeden z filarów walki z pandemią.

2020-05-29 Aktualności 0

Cząsteczki koronawirusa mogą - w formie aerozoli - przenosić nawet ludzie bez objawów, emitując je na odległość podobną, na jaką palacz wydycha dym. Dlatego podczas powrotu społeczeństw do zwykłej aktywności społeczny dystans i maski na twarz mogą okazać się kluczowe - podkreślają naukowcy w "Science".

2020-05-27 Aktualności 0

26 maja podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. W posiedzeniu z ramienia Naczelnej Izby Aptekarskiej uczestniczyła Elżbieta Piotrowska-Rutkowska – prezes NRA.