Z MYŚLĄ O FARMACEUTACH
ZAREJESTRUJ SIĘ
szpital
2023-11-30 Aktualności 0

Powstała Grupa Robocza ds. zarządzania przepływem produktów medycznych w szpitalach

Odpowiednie zarządzanie przepływem produktów medycznych jest kluczowe zarówno dla bezpieczeństwa personelu medycznego, pracowników placówek medycznych jak i pacjentów. Błędy w stosowaniu leków w Unii Europejskiej odpowiadają za 163 tys. zgonów rocznie, a niebezpieczne praktyki i szkody związane z lekami stanowią 50% wszystkich możliwych do uniknięcia szkód w opiece medycznej na całym świecie. W związku z tym w ramach Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali powstała Grupa Robocza ds. zarządzania przepływem produktów medycznych w szpitalach.

Brak odpowiedniego zarządzania, logistyki, systemów i szkoleń z zakresu podawania leków może powodować poważne szkody. Bezpieczeństwo personelu medycznego i pacjentów jest zagrożone, jeśli produkty medyczne są niewłaściwie przechowywane, przepisywane, podawane lub jeśli są niewystarczająco monitorowane. Eksperci Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa dostrzegli, że ten problem wymaga reakcji, działań i wypracowania odpowiednich dokumentów i rekomendacji. Powołana została Grupa Robocza ds. zarządzania przepływem produktów medycznych w szpitalach, a jej przewodniczącą została dr n. ekon. Anna Gawrońska, Ekspertka Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali, lider obszaru ds. standardów GS1 w ochronie zdrowia w Łukasiewicz – Poznańskim Instytucie Technologicznym. Do składu grupy roboczej dołączyli również dr n. farm. Krystyna Chmal-Jagiełło, dr n. farm. Piotr Merks, mgr farm. Marcin Bochniarz, mgr Magdalena Ryznar-Zaręba, mgr Marzena Janowska oraz mgr Marcin Bicz.

„Grupa Robocza ds. zarządzania przepływem produktów medycznych w szpitalach jest reakcją na błędy w podawaniu leków oraz problemy związane z przepływem produktów medycznych. Do grupy roboczej dołączyli doświadczeni Eksperci, wierzę, że wspólnie stawimy czoła największym wyzwaniom związanym z przepływem produktów medycznych, a także zrealizujemy cele, które wyznaczyliśmy na pierwszym spotkaniu grupy” – komentuje dr n. ekon. Anna Gawrońska Przewodnicząca Grupy Roboczej ds. zarządzania przepływem produktów medycznych w szpitalach, Ekspertka Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali”

Powstanie grupy roboczej to również odpowiedź na zapotrzebowanie polskich szpitali, które mierzą się z problemami związanymi z błędami wynikającymi z ręcznego wprowadzania danych do systemu komputerowego, dublowaniem się czynności, które są wykonywane, czy wydłużonym czasem reakcji na potrzeby pacjenta w obszarze farmakoterapii, jako rezultat konieczności obsługi dużej liczby dokumentów papierowych i brakiem automatyzacji wybranych czynności.

„Konieczność cyfryzacji obiegu dokumentów związanych z dystrybucją produktów medycznych na terenie placówek medycznych oraz zwrócenia uwagi na znaczenie standardów interoperacyjności w istniejących i nowych systemach IT, jest również ważnym elementem, którego nie można pominąć przy przepływie produktów medycznych. Niezbędne jest również zwrócenie uwagi na istotę jednoznacznej identyfikacji: pacjentów, personelu medycznego i produktów medycznych na terenie szpitali” – zwraca uwagę mgr farm. Marcin Bochniarz, Ekspert Grupy Roboczej ds. zarządzania przepływem produktów medycznych.

Jakie działania podjąć, aby było mniej błędów w przepływie produktów medycznych?

Najważniejszymi celem grupy będzie opracowanie rekomendacji w zakresie stosowania dobrych praktyk wypracowanych przez Radę ds. Interoperacyjności, promowanie dobrych praktyk w zakresie zarządzania przepływem produktów medycznych w szpitalach oraz popularyzację wdrażania standardów interoperacyjności w placówkach medycznych na rzecz redukcji liczby błędów w podawaniu leków w placówkach medycznych oraz odpowiedniego raportowania. Dodatkowo przedmiotowe rekomendacje pomogą szpitalom w skutecznym i efektywnym wdrażaniu wybranych wymogów prawnych, np. tzw. Dyrektywy Fałszywkowej czy rozporządzenia MDR – Medical Device Regulation. W ramach działań grupy roboczej zostaną również przeprowadzone badania, których efektem będzie uzyskanie m.in. konkretnych danych liczbowych dotyczących błędów medycznych związanych z niewłaściwym podaniem produktów medycznych na terenie szpitali.

„W celu wypracowania odpowiednich rekomendacji oraz poznania faktycznego stanu występowania błędów podawania leków w placówkach medycznych, należy przeprowadzić odpowiednie badania. Należy dążyć do stworzenia okoliczności, w których to pacjenci wymuszą na Ministerstwie Zdrowia i innych organach rządowych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa farmakoterapii i stosowania wyrobów medycznych” – dodaje dr n. farm. Piotr Merks, Ekspert Grupy Roboczej ds. zarządzania przepływem produktów medycznych.

Zapewnienie właściwego przepływu produktów medycznych wymaga wielu skoordynowanych działań, badań i raportowania. Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali i jej grupy robocze będą aktywnie działać, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno personelowi medycznemu jak i pacjentom.


Źródło: Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali
Ilość wyświetleń: 117

Komentarze

[ z 0]
2024-02-20 Aktualności 0

Teriak - lek znany od starożytności i stosowany do końca XVIII wieku - miał być antidotum na zatrucia i chronić przed zarazą. Z ustaleń naukowców Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wynika jednak, że nie posiadał przypisywanego mu działania leczniczego. Był placebo.

2024-02-19 Aktualności 0

Infolinia 989, poprzez którą można było zapisać się na szczepienie przeciw Covid-19, zakończyła działalność - poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

2024-02-13 Aktualności 0

Promowanie szczepień ochronnych w społeczeństwie wymaga zaangażowania wszystkich pracowników ochrony zdrowia, absolutnie wszystkich – podkreślił w rozmowie z PAP prof. Jacek Wysocki, kierownik Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej UMP, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Wakcynologii.

2024-02-12 Aktualności 0

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego opublikowano informację na temat wydawania zmian pozwoleń na import/eksport substancji kontrolowanych.

2024-02-09 Aktualności 0

Centralna automatyczna blokada mogłaby uszczelnić system receptowy i zapobiec generowaniu przez receptomaty-boty fałszywych e-recept, w tym na substancje psychoaktywne - wskazuje Prawo.pl. Jak podaje serwis, fałszywe e-recepty są nie do odróżnienia w systemie.