Z MYŚLĄ O FARMACEUTACH
ZAREJESTRUJ SIĘ
farmaceuta
2019-09-26 Aktualności 0

Obchody Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza 2019

W tym roku, jubileuszowe obchody święta Kosmy i Damiana staną się miejscem debaty na temat statusu zawodu farmaceuty w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju w najbliższych latach - zapowiada Naczelna Izba Aptekarska.

Przedstawiciele aptekarzy, parlamentarzystów, Ministerstwa Zdrowia, środowisk akademickich i organizacji pacjenckich przeanalizują zmiany systemowe jakie muszą nastąpić, aby pacjent mógł w pełni korzystać z kompetencji i wiedzy posiadanych przez farmaceutów.

– Farmaceuta musi zostać zauważony. Już najwyższy czas, aby wykorzystać naszą wiedzę i kompetencje. Potencjał aptek nie jest należycie wykorzystany. W tym celu potrzebne są rozwiązania systemowe, które wreszcie pozwolą farmaceutom rozwinąć skrzydła. Pacjenci zasługują na kompleksową opiekę zdrowotną – powiedziała Elżbieta Piotrowska – Rutkowska, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Ogólnopolskie obchody Dnia Aptekarza od wielu lat są jednym z najważniejszych wydarzeń środowiska zawodowego. Udoskonalając swoją formułę, w tym roku staną się miejscem debaty aptekarzy, parlamentarzystów, przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, środowisk akademickich i organizacji pacjenckich na temat roli jaką powinien odgrywać farmaceuta w polskim systemie ochrony zdrowia. Integralną częścią uroczystości będzie podsumowanie wyników półrocznej kampanii edukacyjnej: „Po pierwsze farmaceuta”.

Główna część tegorocznych obchodów rozpocznie się dziś o godzinie 11.00 w warszawskim Teatrze Syrena przy ul. Litewskiej 3, gdzie wszystkich gości przywita prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

Około godz. 12.30 nastąpi podsumowanie kampanii edukacyjnej promującej zawód „Po pierwsze farmaceuta”, a realizowanej przez Naczelną Izbę Aptekarską wraz z Fundacją Aflofarm. Kampania jest inicjatywą, która miała za zadanie wzmocnić wizerunek farmaceuty w Polsce. W jej ramach przygotowano badanie, którego wyniki zawarto w raporcie „Farmaceuta w Polsce. Ogólnopolskie badania wizerunkowe 2019”. To pierwsze tak kompleksowe badanie, w którym wzięli udział nie tylko farmaceuci, lecz również pacjenci. Efekty przeprowadzonych działań podsumują: Elżbieta Piotrowska-Rutkowska – Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz Tomasz Furman – Prezes Fundacji Aflofarm.

Farmaceuta w systemie ochrony zdrowia – zbędny koszt, czy opłacalna inwestycja? Tak brzmi tytuł debaty o zawodzie, która rozpocznie się około godz. 13.00. Na temat opieki farmaceutycznej w Polsce i perspektywach jej wdrożenia, zadań realizowanych obecnie przez farmaceutę w aptece i szpitalu oraz umiejętności niezbędnych do świadczenia usług farmaceutycznych na najwyższym poziomie dyskutować będą: Elżbieta Piotrowska – Rutkowska – Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej; Michał Byliniak – Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Prezydent Grupy Farmaceutycznej Unii Europejskiej (PGEU); Maciej Miłkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia; Urszula Jaworska – Członek Zarządu Polskiej Unii Organizacji Pacjentów; prof. dr hab. Wojciech Miltyk – Przewodniczący Konwentu Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych Uczelni Medycznych oraz Paweł Rychlik – Poseł na Sejm RP.

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza, specjalne życzenia do farmaceutów skierowała Elżbieta Piotrowska- Rutkowska, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Poniżej publikujemy je w całości.

Drodzy Farmaceuci, Koleżanki i Koledzy,

26 września to dla nas wszystkich szczególna data. Dzień patronów aptekarzy i farmaceutów Kosmy i Damiana – świętych bliźniaków, dla których żaden chory i potrzebujący nie mógł pozostać bez pomocy. Dzięki swojej sumienności i nienagannej postawie łączącej umiejętności aptekarza i lekarza na wieki wpisali się w karty historii.

Dzień Aptekarza to wyjątkowa okazja do wspólnego świętowania, ale także do chwili refleksji nad przyszłością naszej profesji. Stoimy u progu zmian, oczekując wprowadzenia przełomowej dla naszego środowiska ustawy o zawodzie farmaceuty.

W tym szczególnym dniu życzę Wam, aby wspólna praca całego środowiska aptekarskiego nad tym jakże ważnym dokumentem została zrealizowana do samego końca, tak aby już niebawem każdy farmaceuta mógł w pełni wykorzystać swoją wiedzę i kompetencje. Niech podejmowane przez nas działania umocują farmaceutę w roli partnera dla lekarzy, pielęgniarek oraz innych pracowników służby zdrowia, a sposób postrzegania naszej grupy zawodowej ewoluował w kierunku profesjonalnego doradztwa.

Wzorem naszych europejskich kolegów pokażmy, że farmaceuta jest potrzebny, a jego właściwie wykorzystana wiedza i umiejętności przynoszą wymierne korzyści dla pacjentów oraz całego systemu ochrony zdrowia. Wierzę, że wspólnie pokonamy nadchodzące wyzwania, a nasze wysiłki zaowocują sukcesem.

Pozdrawiam serdecznie,
Elżbieta Piotrowska- Rutkowska
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

Ilość wyświetleń: 156

Komentarze

[ z 0]
2020-06-03 Aktualności 0

Minister Zdrowia informuje, iż Komitet ds. Oceny Ryzyka w Ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (PRAC) działający przy Europejskiej Agencji Leków wydał na podstawie przeprowadzonego przeglądu dostępnych danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych zawierających substancję czynną Ulipristali acetas w dawce 5 mg rekomendację wskazującą, iż pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydane dla tych produktów leczniczych powinny zostać zawieszone na terenie Unii Europejskiej do czasu zakończenia procedury arbitrażowej na podstawie art. 31 dyrektywy 2001/83/WE.

2020-06-02 Aktualności 0

Ponad 5 milionów komunikatów poprawnych oraz poprawnych z ostrzeżeniami przyjęto od 1 kwietnia 2019 roku w Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) - poinformowało Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Rekordowy komunikat – z 59 818 transakcjami – zarejestrowano 20 marca 2020 roku.

2020-06-01 Aktualności 0

Naukowcy przekonują, że brak odpowiedniej wentylacji zamkniętych przestrzeni, w domu i w zakładach pracy zwiększa ryzyko zakażenia SARS-Cov-2. Ich zdaniem zapobieganie zakażeniom drogą powietrzną to jeden z filarów walki z pandemią.

2020-05-29 Aktualności 0

Cząsteczki koronawirusa mogą - w formie aerozoli - przenosić nawet ludzie bez objawów, emitując je na odległość podobną, na jaką palacz wydycha dym. Dlatego podczas powrotu społeczeństw do zwykłej aktywności społeczny dystans i maski na twarz mogą okazać się kluczowe - podkreślają naukowcy w "Science".

2020-05-27 Aktualności 0

26 maja podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. W posiedzeniu z ramienia Naczelnej Izby Aptekarskiej uczestniczyła Elżbieta Piotrowska-Rutkowska – prezes NRA.