Z MYŚLĄ O FARMACEUTACH
ZAREJESTRUJ SIĘ
farmaceuta
2019-09-26 Aktualności 0

Obchody Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza 2019

W tym roku, jubileuszowe obchody święta Kosmy i Damiana staną się miejscem debaty na temat statusu zawodu farmaceuty w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju w najbliższych latach - zapowiada Naczelna Izba Aptekarska.

Przedstawiciele aptekarzy, parlamentarzystów, Ministerstwa Zdrowia, środowisk akademickich i organizacji pacjenckich przeanalizują zmiany systemowe jakie muszą nastąpić, aby pacjent mógł w pełni korzystać z kompetencji i wiedzy posiadanych przez farmaceutów.

– Farmaceuta musi zostać zauważony. Już najwyższy czas, aby wykorzystać naszą wiedzę i kompetencje. Potencjał aptek nie jest należycie wykorzystany. W tym celu potrzebne są rozwiązania systemowe, które wreszcie pozwolą farmaceutom rozwinąć skrzydła. Pacjenci zasługują na kompleksową opiekę zdrowotną – powiedziała Elżbieta Piotrowska – Rutkowska, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Ogólnopolskie obchody Dnia Aptekarza od wielu lat są jednym z najważniejszych wydarzeń środowiska zawodowego. Udoskonalając swoją formułę, w tym roku staną się miejscem debaty aptekarzy, parlamentarzystów, przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, środowisk akademickich i organizacji pacjenckich na temat roli jaką powinien odgrywać farmaceuta w polskim systemie ochrony zdrowia. Integralną częścią uroczystości będzie podsumowanie wyników półrocznej kampanii edukacyjnej: „Po pierwsze farmaceuta”.

Główna część tegorocznych obchodów rozpocznie się dziś o godzinie 11.00 w warszawskim Teatrze Syrena przy ul. Litewskiej 3, gdzie wszystkich gości przywita prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

Około godz. 12.30 nastąpi podsumowanie kampanii edukacyjnej promującej zawód „Po pierwsze farmaceuta”, a realizowanej przez Naczelną Izbę Aptekarską wraz z Fundacją Aflofarm. Kampania jest inicjatywą, która miała za zadanie wzmocnić wizerunek farmaceuty w Polsce. W jej ramach przygotowano badanie, którego wyniki zawarto w raporcie „Farmaceuta w Polsce. Ogólnopolskie badania wizerunkowe 2019”. To pierwsze tak kompleksowe badanie, w którym wzięli udział nie tylko farmaceuci, lecz również pacjenci. Efekty przeprowadzonych działań podsumują: Elżbieta Piotrowska-Rutkowska – Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz Tomasz Furman – Prezes Fundacji Aflofarm.

Farmaceuta w systemie ochrony zdrowia – zbędny koszt, czy opłacalna inwestycja? Tak brzmi tytuł debaty o zawodzie, która rozpocznie się około godz. 13.00. Na temat opieki farmaceutycznej w Polsce i perspektywach jej wdrożenia, zadań realizowanych obecnie przez farmaceutę w aptece i szpitalu oraz umiejętności niezbędnych do świadczenia usług farmaceutycznych na najwyższym poziomie dyskutować będą: Elżbieta Piotrowska – Rutkowska – Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej; Michał Byliniak – Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Prezydent Grupy Farmaceutycznej Unii Europejskiej (PGEU); Maciej Miłkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia; Urszula Jaworska – Członek Zarządu Polskiej Unii Organizacji Pacjentów; prof. dr hab. Wojciech Miltyk – Przewodniczący Konwentu Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych Uczelni Medycznych oraz Paweł Rychlik – Poseł na Sejm RP.

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza, specjalne życzenia do farmaceutów skierowała Elżbieta Piotrowska- Rutkowska, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Poniżej publikujemy je w całości.

Drodzy Farmaceuci, Koleżanki i Koledzy,

26 września to dla nas wszystkich szczególna data. Dzień patronów aptekarzy i farmaceutów Kosmy i Damiana – świętych bliźniaków, dla których żaden chory i potrzebujący nie mógł pozostać bez pomocy. Dzięki swojej sumienności i nienagannej postawie łączącej umiejętności aptekarza i lekarza na wieki wpisali się w karty historii.

Dzień Aptekarza to wyjątkowa okazja do wspólnego świętowania, ale także do chwili refleksji nad przyszłością naszej profesji. Stoimy u progu zmian, oczekując wprowadzenia przełomowej dla naszego środowiska ustawy o zawodzie farmaceuty.

W tym szczególnym dniu życzę Wam, aby wspólna praca całego środowiska aptekarskiego nad tym jakże ważnym dokumentem została zrealizowana do samego końca, tak aby już niebawem każdy farmaceuta mógł w pełni wykorzystać swoją wiedzę i kompetencje. Niech podejmowane przez nas działania umocują farmaceutę w roli partnera dla lekarzy, pielęgniarek oraz innych pracowników służby zdrowia, a sposób postrzegania naszej grupy zawodowej ewoluował w kierunku profesjonalnego doradztwa.

Wzorem naszych europejskich kolegów pokażmy, że farmaceuta jest potrzebny, a jego właściwie wykorzystana wiedza i umiejętności przynoszą wymierne korzyści dla pacjentów oraz całego systemu ochrony zdrowia. Wierzę, że wspólnie pokonamy nadchodzące wyzwania, a nasze wysiłki zaowocują sukcesem.

Pozdrawiam serdecznie,
Elżbieta Piotrowska- Rutkowska
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

Ilość wyświetleń: 55

Komentarze

[ z 0]
2019-10-17 Aktualności 0

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia poinformowało, że na dzień 21 października zaplanowano udostępnienie nowej platformy rejestrów medycznych PR2.0. Platforma dostępna będzie pod tym samym adresem co dotychczas.

2019-10-16 Aktualności 0

Spółka Wodociągi Jaworzno, która opracuje autorski sposób oczyszczania ścieków z substancji chemicznych stosowanych w lekach oraz innych wyrobach farmaceutycznych, otrzyma 2 mln zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Metoda ozonowania ścieków, o stabilnej skuteczności, pozwala na usuwanie ze ścieków substancji szkodliwych, bez tworzenia kancerogennych produktów ubocznych.

2019-10-15 Aktualności 0

11 października projekt ustawy o zawodzie farmaceuty został przekazany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów. Jednym z jego celów jest realizacja postulatów zawartych w dokumencie rządowym „Polityka lekowa państwa 2018-2020” - poinformował resort zdrowia.

2019-10-10 Aktualności 0

1 października odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Collegium Pharmaceuticum w Poznaniu. Na realizację całej inwestycji przewidziano 20 miesięcy.

2019-10-09 Aktualności 0

Dostępność do leków biologicznych w Polsce jest najgorsza w UE. Tymczasem są one dla wielu chorych jedyną szansą na normalne życie. Konkurencja na rynku obniżyła ceny tych terapii. Ministerstwo Zdrowia musi to wykorzystać i objąć leczeniem biologicznym większą liczbę pacjentów bez ograniczeń czasowych - wskazuje Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego.