Z MYŚLĄ O FARMACEUTACH
ZAREJESTRUJ SIĘ
NFZ
2024-05-16 Aktualności 0

Komunikat Prezesa NFZ ws. realizacji programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego

Zgodnie z ustawą o zawodzie farmaceuty, farmaceuta jest niezależny i samodzielny w podejmowaniu decyzji w zakresie czynności zawodowych - czytamy w Komunikacie Prezesa NFZ ws. realizacji programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego.

Poniżej publikujemy treść komunikatu w całości:

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 kwietnia 2024 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 662) oraz zarządzenia Nr 48/2024/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 30 kwietnia 2024 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podkreśla, że zgodnie z ustawą o zawodzie farmaceuty, farmaceuta jest niezależny i samodzielny w podejmowaniu decyzji w zakresie czynności zawodowych. 

Przy ich podejmowaniu farmaceuta kieruje się wyłącznie dobrem pacjenta, nie jest związany w tym zakresie poleceniem służbowym, a podmiot prowadzący aptekę ma obowiązek umożliwić farmaceucie samodzielne podejmowanie ww. decyzji.

Do ostatecznej decyzji farmaceuty należy, czy i w jaki sposób należy wykonać usługi, objęte programem pilotażowym w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego, polegające na:

  1. przeprowadzeniu wywiadu, zgodnie z § 5 pkt 1 ww. rozporządzenia;
  2. wystawieniu recepty na produkt leczniczy będący środkiem antykoncepcji awaryjnej, o której mowa w § 5 pkt 2 ww. rozporządzenia.

Równocześnie Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zarówno wymaganie przez farmaceutę przedstawienia przez małoletniego pacjenta zgody przedstawiciela ustawowego na udzielenie ww. usług, jak i odmowa przez farmaceutę udzielenia usług objętych ww. programem pilotażowym na rzecz pacjentów małoletnich, którzy nie ukończyli 18. roku życia, spowodowana brakiem zgody przedstawiciela ustawowego, nie będą stanowić naruszenia zasad realizacji ww. programu pilotażowego, w szczególności ww. odmowa nie będzie traktowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia jako „nieuzasadniona odmowa udzielenia usług pacjentowi uprawnionemu do usługi realizowanej przez realizatora pilotażu w ramach umowy”, o której mowa w § 5 ust. 3 pkt 3 umowy z NFZ, a w rezultacie — nie będzie stanowić podstawy do nałożenia kary umownej.

 

Źródło: NFZ
Ilość wyświetleń: 13 250

Komentarze

[ z 0]
2024-06-17 Aktualności 0

tOgólnopolski Program Zwalczania Chorób Infekcyjnych w partnerstwie z Fundacją My Pacjenci, Koalicją „Na pomoc niesamodzielnym”, Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków oraz Instytutem Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, zaapelowali do Ministerstwa Zdrowia o natychmiastowe działania legislacyjne mające na celu skrócenie ścieżki pacjenta do realizacji szczepień ochronnych. W obliczu zbliżającego się sezonu infekcyjnego 2024/2025, organizacje zwracają uwagę na konieczność wdrożenia zmian przed rozpoczęciem września, aby zapewnić odpowiednią ochronę zdrowia publicznego.

2024-06-13 Aktualności 0

Europejscy farmaceuci wzywają do wprowadzenia nowych środków, aby zaradzić problemom z dostawami leków. W dokumencie zatwierdzonym przez Europejskie Zgromadzenie Farmaceutyczne (PGEU) w Amsterdamie, podkreślono negatywny wpływ braków leków na zdrowie pacjentów oraz zaufanie do systemu opieki zdrowotnej. Wskazano, że farmaceuci poświęcają średnio 10 godzin tygodniowo na zarządzanie niedoborami.

2024-06-10 Aktualności 0

Europejski pakiet farmaceutyczny może poprawić sytuację dostępności do innowacyjnych terapii lekowych na terenie UE - wskazywali uczestnicy debaty podczas IV edycji międzynarodowej konferencji "Priorities and Challenges in Polish and European Drug Policy” zorganizowanej przez Wydawnictwo Termedia. Dyskutowano też o wyzwaniach branży farmaceutycznej w dobie globalnej konkurencji, potrzebie głębszych zmian legislacyjnych i kolejnych zachęt dla inwestorów.

2024-06-10 Aktualności 0

Wysoki cholesterol w osoczu to problem 60 proc. Polaków, czyli aż 21 mln obywateli. Hipercholesterolemia prowadzi do 160 tys. zgonów rocznie. Mimo że są dobre narzędzia do jej leczenia, tj. statyny, skuteczną terapią objętych jest zaledwie 6 proc. chorych. Bo miażdżyca nie boli. Daje objaw dopiero w postaci zawału lub udaru.

2024-06-06 Aktualności 0

Pozytywnym zjawiskiem na polskim rynku farmaceutycznym jest to, że coraz więcej nowych leków i terapii znajdowało się na liście refundacyjnej, natomiast największym problemem są pieniądze - wskazywała prof. Urszula Demkow, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia podczas sesji inaugurującej pierwszy dzień konferencji „Priorities and Challenges in Polish and European Drug Policy” w Warszawie.