Z MYŚLĄ O FARMACEUTACH
ZAREJESTRUJ SIĘ
szyld
2024-05-16 Aktualności 0

GUS o aptekach i punktach aptecznych w 2023 roku

W końcu 2023 r. działalność prowadziło 11,5 tys. aptek (ogólnodostępnych i zakładowych) oraz 1,1 tys. punktów aptecznych, w których pracowało 57,8 tys. magistrów farmacji i techników farmaceutycznych - poinformował Główny Urząd Statystyczny.

Z danych GUS wynika, że w końcu omawianego okresu działalność prowadziło 11,5 tys. aptek ogólnodostępnych (spadek o 1,6% w porównaniu z rokiem poprzednim) oraz 1,1 tys. punktów aptecznych (o 2,5% mniej w stosunku do roku poprzedniego). Ponadto funkcjonowały 24 apteki zakładowe (podobnie jak w 2022 r.).

Stałe dyżury nocne pełniło 2,2% aptek ogólnodostępnych, a dyżury okresowe – 15,3%. Sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych z wykorzystaniem strony internetowej realizowało 197 aptek i 6 punktów aptecznych.

GUS poinformował, że na jedną aptekę ogólnodostępną i punkt apteczny przypadało średnio 2 996 osób (o 40 więcej niż przed rokiem). Największą liczbę ludności na jedną aptekę ogólnodostępną i punkt apteczny odnotowano w województwie pomorskim (3 425), a najmniejszą – w lubelskim (2 615).

Według stanu w dniu 31 grudnia 2023 r. w aptekach ogólnodostępnych, zakładowych i punktach aptecznych pracowało 63,2 tys. osób1, w tym 25,9 tys. magistrów farmacji i 31,9 tys. techników farmaceutycznych (w porównaniu z 2022 r. odpowiednio więcej o 0,4% i mniej o 0,3%). Podobnie jak w roku poprzednim, zdecydowaną większość pracujących stanowiły kobiety (83,4% magistrów farmacji i 94,6% techników farmaceutycznych).

Więcej informacji tutaj.


Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Ilość wyświetleń: 13 254

Komentarze

[ z 0]
2024-06-17 Aktualności 0

tOgólnopolski Program Zwalczania Chorób Infekcyjnych w partnerstwie z Fundacją My Pacjenci, Koalicją „Na pomoc niesamodzielnym”, Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków oraz Instytutem Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, zaapelowali do Ministerstwa Zdrowia o natychmiastowe działania legislacyjne mające na celu skrócenie ścieżki pacjenta do realizacji szczepień ochronnych. W obliczu zbliżającego się sezonu infekcyjnego 2024/2025, organizacje zwracają uwagę na konieczność wdrożenia zmian przed rozpoczęciem września, aby zapewnić odpowiednią ochronę zdrowia publicznego.

2024-06-13 Aktualności 0

Europejscy farmaceuci wzywają do wprowadzenia nowych środków, aby zaradzić problemom z dostawami leków. W dokumencie zatwierdzonym przez Europejskie Zgromadzenie Farmaceutyczne (PGEU) w Amsterdamie, podkreślono negatywny wpływ braków leków na zdrowie pacjentów oraz zaufanie do systemu opieki zdrowotnej. Wskazano, że farmaceuci poświęcają średnio 10 godzin tygodniowo na zarządzanie niedoborami.

2024-06-10 Aktualności 0

Europejski pakiet farmaceutyczny może poprawić sytuację dostępności do innowacyjnych terapii lekowych na terenie UE - wskazywali uczestnicy debaty podczas IV edycji międzynarodowej konferencji "Priorities and Challenges in Polish and European Drug Policy” zorganizowanej przez Wydawnictwo Termedia. Dyskutowano też o wyzwaniach branży farmaceutycznej w dobie globalnej konkurencji, potrzebie głębszych zmian legislacyjnych i kolejnych zachęt dla inwestorów.

2024-06-10 Aktualności 0

Wysoki cholesterol w osoczu to problem 60 proc. Polaków, czyli aż 21 mln obywateli. Hipercholesterolemia prowadzi do 160 tys. zgonów rocznie. Mimo że są dobre narzędzia do jej leczenia, tj. statyny, skuteczną terapią objętych jest zaledwie 6 proc. chorych. Bo miażdżyca nie boli. Daje objaw dopiero w postaci zawału lub udaru.

2024-06-06 Aktualności 0

Pozytywnym zjawiskiem na polskim rynku farmaceutycznym jest to, że coraz więcej nowych leków i terapii znajdowało się na liście refundacyjnej, natomiast największym problemem są pieniądze - wskazywała prof. Urszula Demkow, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia podczas sesji inaugurującej pierwszy dzień konferencji „Priorities and Challenges in Polish and European Drug Policy” w Warszawie.