Z MYŚLĄ O FARMACEUTACH
ZAREJESTRUJ SIĘ
GIF
2024-02-12 Aktualności 0

GIF o wydawaniu zmian pozwoleń na import/eksport substancji kontrolowanych

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego opublikowano informację na temat wydawania zmian pozwoleń na import/eksport substancji kontrolowanych.

Z uwagi na coraz większą liczbę wniosków o zmianę pozwolenia na przywóz/wywóz albo wewnątrzwspólnotowe nabycie/wewnątrzwspólnotową dostawę środków odurzających lub substancji psychotropowych, wydawanych na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, Główny Inspektor Farmaceutyczny poinformował, że zmiana ww. decyzji administracyjnej wydawana jest na wniosek strony i możliwa po spełnieniu następujących warunków:

  • wcześniejszym uiszczeniu na konto bankowe tutejszego urzędu opłaty w wysokości 50 PLN;
  • zwrotnym przekazaniu do urzędu wszystkich egzemplarzy wcześniej wydanego pozwolenia, o zmianę którego strona wnioskuje.

Główny Inspektor Farmaceutyczny poinformował również, że zakres wnioskowanych zmian nie może dotyczyć zmiany daty ważności wydanego pozwolenia. Okres ważności pozwolenia wynika bowiem wprost z przepisów prawa i nie może być zmieniony decyzją organu.

GIF przypomina także o obowiązku zwrotnego przekazywania potwierdzonych egzemplarzy pozwoleń wykorzystanych w całości lub częściowo w terminie 14 dni od daty przesyłki, a także pozwoleń, na podstawie których nie doszło do realizacji przywozu/wywozu albo wewnątrzwspólnotowego nabycia/wewnątrzwspólnotowej dostawy nie później niż 14 dni po upływie daty ważności tego pozwolenia.

 

Źródło: GIF
Ilość wyświetleń: 83

Komentarze

[ z 0]
2024-04-17 Aktualności 0

Zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zatrzymała niedozwolone przesyłki z Tajlandii i Wielkiej Brytanii.

2024-04-16 Aktualności 0

Dwie największe sieci aptek w Szwecji zdecydowały, że nie będą sprzedawać dzieciom poniżej 15. roku życia kosmetyków przeciwstarzeniowych. To odpowiedź na rosnący problem stosowania przez młode dziewczynki silnych produktów odmładzających, polecanych m.in. na Tik-Toku.

2024-04-09 Aktualności 0

Główny Inspektor Farmaceutyczny poinformował, że w Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczym udostępniona została funkcjonalność pobierania stanów magazynowych dla produktów identyfikowanych numerem zapotrzebowania (sprowadzanych w ramach trybów szczególnych przewidzianych w ustawie Prawo farmaceutyczne obsługiwanych poprzez SOID).

2024-04-04 Aktualności 0

Minister zdrowia Izabela Leszczyna zaprezentowała projekt rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego opieki farmaceuty sprawowanej nad pacjentem w zakresie zdrowia reprodukcyjnego. To odpowiedź na odmowę podpisania przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy – Prawo farmaceutyczne, która miała ułatwić dostęp do tabletki „dzień po”.

2024-04-04 Aktualności 0

Interdyscyplinarny zespół dr Magdaleny Skóry z Zakładu Kontroli Zakażeń i Mykologii na Wydziale Lekarskim UJ CM oraz dr. Kamila Kamińskiego z Zakładu Chemii Fizycznej i Elektrochemii na Wydziale Chemii UJ odkryli syntetyczny polimer o silnych właściwościach przeciwgrzybiczych i jedocześnie niskiej toksyczności. Nowo powstała technologia jest o tyle ważna, że obecnie na rynku istnieje niewiele substancji wykorzystywanych w leczeniu grzybicy oraz profilaktyce, a z punktu widzenia branży kosmetycznej i farmaceutycznej ma obiecujące właściwości fizyko-chemiczne - poinformował Uniwersytet Jagielloński.