Z MYŚLĄ O FARMACEUTACH
ZAREJESTRUJ SIĘ
Szczecin 19.05
2022-05-20 Aktualności

Czarnek: rozwój kierunków medycznych w Polsce to priorytet polityki państwa

"Rozwój kierunków medycznych w Polsce przy bardzo dużym zapotrzebowaniu na kadry medyczne, to priorytet polityki państwa polskiego" – powiedział w czwartek w Szczecinie minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Minister Czarnek wraz z wojewodą zachodniopomorskim Zbigniewem Boguckim i rektorem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie prof. Bogusławem Machalińskim zainaugurował oficjalnie działalność Międzywydziałowego Centrum Dydaktyki PUM. Jednostka przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów i kadry akademickiej na kierunku farmacja.

"Rozwój Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego jest interesie państwa polskiego i całego społeczeństwa polskiego. Rozwój kierunków medycznych w Polsce przy zapotrzebowaniu na kadry medyczne, bardzo dużym, i to w każdym obszarze, to jest priorytet polityki państwa polskiego" – powiedział szef resortu nauki.

Dodał, że "stąd uwzględnianie wniosków", które rektor i władze Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego "składały i składają", stąd też prawie 37 mln zł na Międzywydziałowe Centrum Dydaktyczne ze środków MEiN.

Czarnek wskazał, że prowadzone są "rozmowy na temat dalszej współpracy i dalszego wspomagania rozwoju infrastruktury Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego".

"A że to się nam wszystkim, całemu społeczeństwu, opłaca, świadczą o tym – wstępne – wyniki ewaluacji, które otrzymaliśmy od KEN i które w tym momencie podlegają dalszej weryfikacji" – mówił minister Czarnek.

Zaznaczył, że wyniki te wskazują, iż nauki farmaceutyczne na PUM, choć są nowością, "stoją na najwyższym poziomie w Polsce i otrzymały najwyższą kategorię". Wskazał, że pozostałe dyscypliny – nauki medyczne i nauki o zdrowiu utrzymały swoje dotychczasowe "bardzo wysokie standardy" i wszystkie uprawnienia, jakie posiadały.

"Wstępna weryfikacja pokazuje wielki sukces Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego; on może być jeszcze większy, bo będziemy w dalszym ciągu te wyniki weryfikować. Teraz nasze zbiory wartości referencyjnych trafiły z powrotem do Komisji Ewaluacji Nauki. Komisja podejmie uchwałę, na bazie tej uchwały będziemy wydawać decyzje, a jeszcze decyzje mogą spotkać się z odwołaniem poszczególnych placówek, ośrodków naukowych i akademickich, i te odwołania też będziemy rozpatrywać" – mówił Czarnek.

Dodał, że proces ewaluacji zakończy się w lipcu lub w sierpniu.

 

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl | Elżbieta Bielecka
Fot. Ministerstwo Edukacji i Nauki | CC BY 3.0 PL
Ilość wyświetleń: 62

Komentarze

[ z -1]
2022-06-21 Aktualności

Naczelna Izba Aptekarska oraz Centrum e-Zdrowia zapraszają na szkolenie z zakresu e-recepty transgranicznej.

2022-06-13 Aktualności

Farmacja to w Polsce zawód mocno sfeminizowany – aż 83 proc. osób z tytułem magistra farmacji to kobiety. W trakcie pandemii COVID-19 ich rola w systemie opieki zdrowotnej znacząco wzrosła, a uprawnienia farmaceutów zostały rozszerzone. To nie pozostało bez wpływu na ich stopień obciążenia pracą – z nowego raportu „Farmaceutki podczas pandemii”, przygotowanego na zlecenie NutroPharmy, wynika, że 3/4 z nich odczuło znaczny wzrost zmęczenia i poziomu stresu. Jednocześnie nowe uprawnienia nadane tej grupie zawodowej okazują się być dla niej największym motywatorem do rozwoju zawodowego i dalszej pracy.

2022-06-10 Aktualności

Senat przyjął w czwartek z 22 poprawkami ustawę o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy).

2022-06-10 Aktualności

9 czerwca senatorowie przyjęli bez poprawek nowelizację Ustawy prawo farmaceutyczne oraz ustawy o zawodzie farmaceuty, która przyznaje farmaceutom i technikom farmaceutycznym ochronę prawną należną funkcjonariuszowi publicznemu. Groźby kierowane pod adresem farmaceuty będą ścigane z urzędu i zagrożone karą.

2022-06-09 Aktualności

W związku z informacją przekazaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia w systemie SZOI, że od 16 czerwca br. powraca 14-dniowy termin płatności refundacji, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska zwróciła się z apelem do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego o podjęcie działań, zmierzających do zablokowania wprowadzenia w życie tej zmiany i utrzymania obecnego stanu.