Z MYŚLĄ O FARMACEUTACH
ZAREJESTRUJ SIĘ
Nazwa INN Postać Dawka Opakowanie Cena (PLN) Status
Vildagliptin tabl. 50 mg 56 szt. 100% 41,62 30% [1] 12,49
Rx
Sitagliptin + Metformin hydrochloride tabl. o zmodyf. uwalnianiu 50/500 mg 56 szt. 100% 64,53 30% [1] 35,40
Rx
Sitagliptin + Metformin hydrochloride tabl. o zmodyf. uwalnianiu 50/1000 mg 56 szt. 100% 64,53 30% [1] 35,40
Rx
Sitagliptin + Metformin hydrochloride tabl. o zmodyf. uwalnianiu 100/1000 mg 28 szt. 100% 64,53 30% [1] 35,40
Rx
Sitagliptin + Metformin hydrochloride tabl. powl. 50/1000 mg 56 szt. 100% 44,46 30% [1] 15,33
Rx
Vildagliptin tabl. 50 mg 28 szt. 100% 67,87 30% [1] 53,30
Rx
Vildagliptin tabl. 50 mg 56 szt. 100% 133,59 30% [1] 104,46
Rx
Vildagliptin tabl. 50 mg 56 szt. 100% 41,62 30% [1] 12,49
Rx
Vildagliptin tabl. 50 mg 28 szt. 100% 21,91 30% [1] 7,34
Rx
Vildagliptin tabl. 50 mg 60 szt. 100% 44,43 30% [1] 13,33
Rx
Sitagliptin + Metformin hydrochloride tabl. powl. 50/1000 mg 56 szt. 100% 47,29 30% [1] 18,16
Rx
Sitagliptin + Metformin hydrochloride tabl. powl. 50/850 mg 56 szt. 100% 43,21 30% [1] 14,08
Rx
Sitagliptin + Metformin hydrochloride tabl. powl. 50 /1000 mg 56 szt. 100% 80,74 30% [1] 51,61
Rx
Sitagliptin tabl. powl. 100 mg 28 szt. 100% 80,74 30% [1] 51,61
Rx
Sitagliptin tabl. powl. 100 mg 28 szt. 100% 47,29 30% [1] 18,16
Rx
Sitagliptin + Metformin hydrochloride tabl. powl. 50/1000 mg 60 szt. 100% 45,39 30% [1] 14,18
Rx
Sitagliptin tabl. powl. 100 mg 28 szt. 100% 45,02 30% [1] 15,89
Rx
Vildagliptin tabl. 50 mg 28 szt. 100% 22,76 30% [1] 8,19
Rx
Vildagliptin tabl. 50 mg 56 szt. 100% 43,32 30% [1] 14,19
Rx
Sitagliptin tabl. powl. 100 mg 28 szt. 100% 43,89 30% [1] 14,76
Rx
Sitagliptin tabl. powl. 100 mg 56 szt. 100% 83,88 30% [1] 25,61
Rx
Sitagliptin + Metformin hydrochloride tabl. powl. 50/850 mg 56 szt. 100% 47,29 30% [1] 18,16
Rx
Sitagliptin + Metformin hydrochloride tabl. powl. 50/1000 mg 56 szt. 100% 47,29 30% [1] 18,16
Rx
Sitagliptin tabl. powl. 100 mg 28 szt. 100% 47,29 30% [1] 18,16
Rx
Sitagliptin + Metformin hydrochloride tabl. powl. 50/1000 mg 60 szt. 100% 50,50 30% [1] 19,29
Rx
Sitagliptin + Metformin hydrochloride tabl. o zmodyf. uwalnianiu 50/1000 mg 60 szt. 100% 68,95 30% [1] 37,74
Rx
Sitagliptin + Metformin hydrochloride tabl. powl. 50/1000 mg 56 szt. 100% 48,99 30% [1] 19,86
Rx
Sitagliptin + Metformin hydrochloride tabl. powl. 50/850 mg 56 szt. 100% 48,99 30% [1] 19,86
Rx
Sitagliptin tabl. powl. 100 mg 28 szt. 100% 48,99 30% [1] 19,86
Rx
Sitagliptin tabl. powl. 100 mg 28 szt. 100% 44,46 30% [1] 15,33
Rx
Sitagliptin tabl. powl. 100 mg 28 szt. 100% 49,44 30% [1] 20,31
Rx
Sitagliptin tabl. powl. 50 mg 28 szt. 100% 21,34 30% [1] 6,77
Rx
Sitagliptin tabl. powl. 100 mg 28 szt. 100% 40,49 30% [1] 12,15
Rx
Sitagliptin tabl. powl. 100 mg 28 szt. 100% 41,58 30% [1] 12,47
Rx
Sitagliptin tabl. powl. 100 mg 28 szt. 100% 47,29 30% [1] 18,16
Rx
Sitagliptin tabl. powl. 50 mg 28 szt. 100% 24,75 30% [1] 10,18
Rx
Sitagliptin tabl. powl. 100 mg 28 szt. 100% 47,26 30% [1] 18,13
Rx
Vildagliptin tabl. 50 mg 28 szt. 100% 22,03 30% [1] 7,46
Rx
Vildagliptin tabl. 50 mg 56 szt. 100% 41,85 30% [1] 12,72
Rx