Z MYŚLĄ O FARMACEUTACH
ZAREJESTRUJ SIĘ

Decyzje GIF

Brak decyzji GIF dla tego leku.
Dostępność
Postać
Dawka
Opakowanie
Cena (PLN)
Status
Brak danych inj. [roztw.] 3,7-74 MBq/ml 1 fiol. 100% - Lz
Wskazania
W diagnostyce zaburzeń czynności nerek, odpływu moczu (scyntygrafia dynamiczna nerek, renoscyntygrafia). Badanie scyntygraficzne nerek z zastosowaniem radiofarmaceutyku umożliwia ocenę: rozdzielczą ukrwienia nerki (efektywny przepływ osocza - ERPF), czynności cewek nerkowych, odpływu moczu z układu kielichowo-miedniczkowego, refluksu pęcherzowo-moczowego (badanie w trakcie fikcji), zaburzeń czynności nerki przeszczepionej oraz ma zastosowanie w diagnostyce nadciśnienia naczyniowo-nerkowego (zwłaszcza w połączeniu z tzw. testem kaptoprylowym). Po podaniu gromadzi się w nerkach, skąd następnie jest wydalany.
Dawkowanie
Produkt leczniczy podawany jest dorosłemu pacjentowi (70 kg) w jednorazowej iniekcji dożylnej, w dawce odpowiadającej aktywności 0,185-1,295 MBq. W zależności od celu diagnostycznego stosuje się wlew dożylny lub pojedyncze wstrzyknięcie dożylne. Po podaniu dożylnym produkt leczniczy w ciągu 2-5 minut gromadzi się w nerkach, gdzie ulega koncentracji i wydaleniu.
Przeciwwskazania
Preparatu nie należy podawać kobietom w ciąży i karmiącym.
Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
Produkt radiofarmaceutyczny może być stosowany wyłącznie przez osoby i jednostki medyczne do tego upoważnione. Z produktami tymi należy się obchodzić ostrożnie i nie dopuścić do niepotrzebnego narażenia na promieniowanie jonizujące personelu i pacjentów. Posiadanie oraz podawanie produktów radiofarmaceutycznych jest regulowane przez obowiązujące przepisy krajowe. Badanie funkcji nerek wymaga zwykle podawania płynów dla zapewnienia odpowiedniej i stałej diurezy.
Interakcje
Furosemid, lek moczopędny, wpływa na wydalanie preparatu, dlatego nie należy zażywać leków moczopędnych przed badaniem.
Ciąża i laktacja
Preparatu nie zaleca się podawać kobietom w ciąży i karmiącym. Należy zawsze uwzględnić zastosowanie innych metod diagnostycznych, nie wykorzystujących promieniowania jonizującego. Jeżeli zachodzi konieczność podania produktu radiofarmaceutycznego kobietom w wieku rozrodczym, należy upewnić się, że kobieta nie jest w ciąży. U kobiet, u których nastąpiło zaburzenie cyklu należy wykluczyć ciążę. Jeśli u kobiety nie wystąpiła miesiączka w przewidywanym terminie, należy uznać, że jest ona w ciąży do chwili, gdy ciąża nie zostanie wykluczona. Badania u kobiet w wieku rozrodczym powinny być przeprowadzane w pierwszych dziesięciu dniach po wystąpieniu menstruacji. Karmienie dziecka piersią po podaniu produktu radiofarmaceutycznego powinno być wstrzymane i może zostać wznowione, gdy dawka promieniowania, jaką dziecko mogłoby otrzymywać podczas karmienia i podczas kontaktu z matką, będzie mieścić się w wyznaczonych prawnie normach.
Działania niepożądane
Nie są znane żadne poważne efekty uboczne, jednak wg danych literaturowych (J.Nucl.Med. 37, 185-192, 1064-1067, 1996) w rzadkich przypadkach u pacjentów można zaobserwować nudności, wymioty, wysypkę, świąd, pokrzywkę, obniżone ciśnienie krwi.
Przedawkowanie
Aktywność dawki produktu radiofarmaceutycznego podawanego pacjentom powinna być zawsze rozpatrywana w relacji do jego wartości diagnostycznych. Nie są znane przypadki przedawkowania rozumianego jako podanie nadmiernej ilości substancji radioaktywnej. W razie przedawkowania należy podać środki moczopędne w celu przyspieszenia wydalania i zmniejszenia dawki promieniowania dla pacjenta.
Działanie
W stężeniach stosowanych w diagnostyce radiofarmaceutyk ten nie wykazuje działania farmakologicznego.
Skład
Sodu 2-[131I]jodohipuran: 3,7-74 MBq/ml.
Ostrzeżenia specjalne
Wykaz B
Produkt leczniczy zawierający substancję czynną silnie działającą.