Z MYŚLĄ O FARMACEUTACH
ZAREJESTRUJ SIĘ
Policja
2019-10-04 Aktualności 0

Zatrzymania i zarzuty w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się procederem tzw. „odwróconego łańcucha dystrybucji leków”

Prokuratura Regionalna w Gdańsku, policja i funkcjonariusze ABW zatrzymali w środę 16 osób, które - zdaniem organów ścigania - należały do dwóch grup przestępczych zajmujących się wyprowadzaniem z Polski lekarstw za granicę. W okresie od stycznia 2018 r. do lipca 2019 r. przestępcy mieli wywieźć z kraju deficytowe leki o wartości co najmniej 15 milionów złotych, czym sprowadzili niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wielu pacjentów.

Na polecenie prokuratora, 2 października 2019 r. funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komendy Głównej Policji w Warszawie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku oraz Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali 16 osób, w tym założycieli i kierujących zorganizowaną grupą przestępczą, a także właścicieli aptek, osób kontrolujących podmioty lecznicze i hurtownie, odpowiedzialnych za transport oraz wytwarzanie i podrabianie dokumentów, mających stworzyć pozory legalnego działania.

Wśród zatrzymanych jest dwóch adwokatów, którzy działając w zorganizowanej grupie przestępczej, pomagali sprawcom i kontrolowanym przez nich podmiotom uniknąć odpowiedzialności karnej i administracyjnej. W tym celu instruowali oni członków grupy w zakresie składania określonego rodzaju fałszywych zeznań przed organami państwowymi. Pomagali też w wytwarzaniu wraz z członkami grupy i przedkładaniu przed organami ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości, dokumentów stwierdzających nieprawdziwe okoliczności, które miały stworzyć pozory prawidłowego działania grupy, jak również doprowadzić do odzyskania zajętych uprzednio przez organy ścigania produktów leczniczych, w celu kontynuowania procederu.

Wywieźli z Polski leki o wartości nie mniejszej niż 15 milionów złotych

Śledztwo dotyczy dwóch grup przestępczych działających na terenie Trójmiasta i Warszawy. Grupy te współpracowały z farmaceutami – kierownikami aptek, lekarzami, a także adwokatami. Na potrzeby prowadzonego procederu „odwróconej dystrybucji leków”, zakładały fikcyjne zakłady opieki zdrowotnej czy przychodnie oraz hurtownie farmaceutyczne. W ramach postępowania zabezpieczono prawie 60 tys. opakowań leków o wartości ponad 4 mln złotych, w tym leków deficytowych, stosowanych w terapii onkologicznej, kardiologicznej, czy poprzeszczepowej, które były przygotowywane przez przestępców do wywozu z Polski. Leki te za granicą miały zostać sprzedane za cenę kilkukrotnie wyższą aniżeli obowiązująca w Polsce.

W okresie od stycznia 2018 r. do lipca 2019 r. przestępcy wywieźli z kraju deficytowe leki o wartości co najmniej 15 milionów złotych, czym sprowadzili niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wielu pacjentów pozostających w terapii onkologicznej, immunosupresyjnej, przeciwzakrzepowej, przeciwastmatycznej, przeciwpadaczkowej, przeciwcukrzycowej, przeciwpsychotycznej, a także w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Na skutek działań przestępców na krajowym rynku farmaceutycznym utrzymywał się długotrwały stan niedostępności tych leków.

Przestępczy proceder możliwy był dzięki ścisłej współpracy kierowników fikcyjnych placówek medycznych z lekarzami wystawiającymi zapotrzebowania na produkty lecznicze oraz kierownikami aptek, którzy ukrywali leki przed pacjentami, przekazując je do fikcyjnych przychodni. Deficytowe leki zamawiano we współpracujących z przestępcami aptekach. Fikcyjne przychodnie nie świadczyły żadnych usług medycznych, ale wykorzystywały lekarzy do składania zapotrzebowania na leki. Po dostarczeniu leków, z pominięciem pacjentów, przekazywano je do hurtowni farmaceutycznej w celu wywozu z kraju.

Część zwróconych przez podmioty zagraniczne leków (w tym leków lodówkowych), niespełniających warunków jakości, a przez to wyłączonych z obrotu, miała być ponownie wprowadzona do dystrybucji na terenie Polski. Działania gdańskich prokuratorów, którzy zatrzymali leki, uniemożliwiły wprowadzenie ich do ponownego obrotu, albowiem mogły stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia tysięcy pacjentów zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

Jak dotychczas ustalono, członkowie obu grup przestępczych uzyskali korzyści majątkowe w kwocie co najmniej 7 milionów złotych. Korzyści te były lokowane w nieruchomościach, papierach wartościowych, a także luksusowych pojazdach.

Na wniosek Prokuratury Regionalnej w Gdańsku Generalny Inspektor Informacji Finansowej zablokował konta bankowe członków grup przestępczej. Na kontach członków grupy oraz powiązanych z nimi podmiotów ujawniono ponad 10 milionów złotych. W trakcie przeszukań zabezpieczono drogie pojazdy marki BMW, Audi i Mercedes o wartości ponad 2 milionów złotych, luksusowe zegarki, złoto a także około milion złotych w gotówce. Środki zgromadzone na rachunkach bankowych, jak również zatrzymane pojazdy zostaną zabezpieczone przez prokuraturę na poczet grożących przestępcom kar majątkowych.

Usłyszeli zarzuty

Zatrzymanym osobom prokurator przedstawił zarzuty przestępstw popełnionych w okresie od września 2015 roku do marca 2019 roku, związanych z działaniem w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 par 1 kk), sprowadzeniem niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób poprzez wprowadzenie do obrotu środków farmaceutycznych nie odpowiadających obowiązującym warunkom jakości i w warunkach szczególnie niebezpiecznych (art. 165 par. 1 pkt. 2 i 5 kk), naruszeniem zakazu zbywania leków w ramach aptek na rzecz hurtowni (art. 126b ustawy Prawo farmaceutyczne), obrotem produktami leczniczymi bez zezwolenia (art. 125 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne), poświadczeniem nieprawdy na fakturach sprzedaży leków (art. 271 par. 1 kk), podrabianiem dokumentów w postaci zapotrzebowań na zakup leków przez podmioty lecznicze i innych (art. 270 par. 1 kk), jak również „praniem brudnych pieniędzy” (art. 299 par. 1 kk) czy składaniem fałszywych zeznań ( art. 233 par. 1 kk). Sprawcom grozi kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

Środki zapobiegawcze

Wobec sześciu podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu oraz zakazu kontaktowania się ze współpodejrzanymi.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator wystąpił do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec trzech podejrzanych. Wobec siedmiu podejrzanych zostanie podjęta decyzja w przedmiocie stosowania środków zapobiegawczych.

Jak poinformowała Prokuratura Krajowa, przeprowadzenie tak dużej operacji wymierzonej w mafię lekową, było możliwe dzięki wzorowej współpracy między Prokuraturą, Komendą Miejską Policji w Gdańsku, Delegaturą w Gdańsku ABW, Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, a także Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym.


Źródło: Prokuratura Krajowa
Ilość wyświetleń: 198

Komentarze

[ z 0]
2020-06-03 Aktualności 0

Minister Zdrowia informuje, iż Komitet ds. Oceny Ryzyka w Ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (PRAC) działający przy Europejskiej Agencji Leków wydał na podstawie przeprowadzonego przeglądu dostępnych danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych zawierających substancję czynną Ulipristali acetas w dawce 5 mg rekomendację wskazującą, iż pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydane dla tych produktów leczniczych powinny zostać zawieszone na terenie Unii Europejskiej do czasu zakończenia procedury arbitrażowej na podstawie art. 31 dyrektywy 2001/83/WE.

2020-06-02 Aktualności 0

Ponad 5 milionów komunikatów poprawnych oraz poprawnych z ostrzeżeniami przyjęto od 1 kwietnia 2019 roku w Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) - poinformowało Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Rekordowy komunikat – z 59 818 transakcjami – zarejestrowano 20 marca 2020 roku.

2020-06-01 Aktualności 0

Naukowcy przekonują, że brak odpowiedniej wentylacji zamkniętych przestrzeni, w domu i w zakładach pracy zwiększa ryzyko zakażenia SARS-Cov-2. Ich zdaniem zapobieganie zakażeniom drogą powietrzną to jeden z filarów walki z pandemią.

2020-05-29 Aktualności 0

Cząsteczki koronawirusa mogą - w formie aerozoli - przenosić nawet ludzie bez objawów, emitując je na odległość podobną, na jaką palacz wydycha dym. Dlatego podczas powrotu społeczeństw do zwykłej aktywności społeczny dystans i maski na twarz mogą okazać się kluczowe - podkreślają naukowcy w "Science".

2020-05-27 Aktualności 0

26 maja podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. W posiedzeniu z ramienia Naczelnej Izby Aptekarskiej uczestniczyła Elżbieta Piotrowska-Rutkowska – prezes NRA.