Z MYŚLĄ O FARMACEUTACH
ZAREJESTRUJ SIĘ
analiza
2019-05-15 Aktualności 0

WUM: rusza rekrutacja na studia w zakresie Oceny Technologii Medycznych

Ruszyła rekrutacja na bezpłatne studia magisterskie w zakresie Oceny Technologii Medycznych - poinformował Warszawski Uniwersytet Medyczny. Studia prowadzone są w trybie dualnym, zakładającym nauczanie zarówno na uczelni, jak i u pracodawcy.

Jak informuje uczelnia, 2-letnie studia DUO-OTM – Ocena Technologii Medycznych prowadzone na Wydziale Farmaceutycznym WUM skierowane są do absolwentów takich kierunków jak zdrowie publiczne, prawo, ekonomia, statystyka, farmacja lub innych studiów medycznych.

Ocena technologii medycznych (Health Technology Assessment, HTA) polega na ewaluacji cech i efektów technologii medycznych opartej na przeglądzie systematycznym, odnoszącej się do wszystkich ich efektów: zarówno tych bezpośrednich i zamierzonych, jak i pośrednich bądź niezamierzonych. Celem tej oceny jest dostarczanie informacji do podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących wykorzystania i finansowania technologii medycznych. Ocena technologii medycznych jest prowadzona przez grupy interdyscyplinarne, przy użyciu określonych narzędzi analitycznych bazujących na zróżnicowanym zestawie metod analitycznych.

"WUM jest jedyną uczelnią medyczną, która będzie posiadała w swojej ofercie program kształcący studentów w zakresie Oceny Technologii Medycznych (HTA, Health Technology Assessment) zakładający nauczanie przemienne na uczelni i u pracodawcy (w ramach praktyk i staży)" - – mówi kierownik projektu prof. Tomasz Hermanowski z Zakładu Prawa Farmaceutycznego i Farmakoekonomiki WUM. "Dzięki temu przyszli studenci oprócz wiedzy teoretycznej będą mogli nabyć umiejętności praktyczne poprzez wykonywanie konkretnych zadań w miejscu pracy. Nowy kierunek odpowiada na rosnące potrzeby instytucji państwowych i prywatnych związane z zarządzaniem systemem opieki zdrowotnej" - dodaje.

Jak informuje uczelnia, zainteresowani kandydaci powinni cechować się zdolnością myślenia analitycznego i podstawową umiejętnością posługiwania się narzędziami statystycznymi osiągniętymi w dotychczasowym toku kształcenia. Przydatna będzie również znajomość podstawowych pojęć stosowanych w publikacjach opisujących wyniki badań klinicznych. Konieczna jest także znajomość zasad działania systemu opieki zdrowotnej w Polsce, np. na podstawie informacji dostępnych na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia i Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Zainteresowani kandydaci mogą rejestrować się w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym WUM, znajdującym się pod adresem https://rekrutacja.wum.edu.pl. Egzamin pisemny w formie testu predyspozycji analitycznych odbędzie się 26 sierpnia 2019 r. , a egzamin ustny zostanie przeprowadzony pomiędzy 2 a 6 września 2019 r.

Więcej informacji o studiach znaleźć można na stronie: www.duo-otm.wum.edu.pl


Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl
Ilość wyświetleń: 80

Komentarze

[ z 0]
2019-07-16 Aktualności 0

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego, który rozszerza katalog leków, dostępnych w aptece dla podmiotów innych niż pacjenci lub podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

2019-07-15 Aktualności 0

Prokuratura Rejonowa w Brzozowie nadzoruje postępowanie prowadzone przez Komendę Wojewódzką w Rzeszowie w sprawie nielegalnego handlu środkami poronnymi. W toku postępowania zatrzymano troje mieszkańców Śląska, którzy za pośrednictwem sklepu internetowego wprowadzili do obrotu kilkanaście tysięcy tabletek o działaniu aborcyjnym.

2019-07-12 Aktualności 0

Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował na konferencji prasowej, że leki, których najbardziej brakowało na rynku aptecznym w ostatnim czasie, są już na terenie Polski.

2019-07-11 Aktualności 0

Stale wzrasta zapotrzebowanie na skuteczne i – najlepiej – nieinwazyjne metody podania leków. Sytuacja wygląda tak szczególnie w przypadku sektora biologicznych produktów leczniczych, który rozwija się na przytłaczającą skalę z uwagi na postęp biotechnologii. W ramach sfinansowanego przez UE projektu HYMADE opracowano nowe sposoby uzyskiwania cząstek koloidalnych w celu podawania leków.

2019-07-10 Aktualności 0

W ostatnim czasie Naczelna Izba Aptekarska otrzymuje wiele sygnałów, wskazujących na brak dostępności do produktów leczniczych, przede wszystkim wydawanych na podstawie recepty w aptekach ogólnodostępnych.