Z MYŚLĄ O FARMACEUTACH
ZAREJESTRUJ SIĘ
laboratorium
2020-05-19 Aktualności 0

Technologia z UJ znajdzie zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym

Chemicy z Uniwersytetu Jagiellońskiego opracowali technologię biokompatybilnych nanokapsuł, umożliwiających skuteczne dostarczanie do organizmu związków hydrofobowych. Została ona już skomercjalizowana i wkrótce znajdzie zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym.

Autorami innowacyjnego rozwiązania są prof. Szczepan Zapotoczny z Wydziału Chemii oraz dr Joanna Szafraniec-Szczęsny z Wydziału Farmaceutycznego UJ. Główne wyniki wynalazku zostały opisane w prestiżowym czasopiśmie „Nanoscale”, kolejne publikacje są w przygotowaniu.

Opracowana przez nich technologia biokompatybilnych nanokapsuł przed niespełna dwoma laty została także sprzedana spółce CHDE Polska SA z Rzeszowa. Teraz przedstawiciele spółki zapowiadają, że pierwsze produkty oparte na wynalazku trafią do sprzedaży prawdopodobnie w 2021 roku.

Prof. Szczepan Zapotoczny poinformował w środę, że badania nad otrzymaniem biokompatybilnych, wysoce stabilnych nanokapsuł polimerowych do wydajnej enkapsulacji i dostarczania lipofilowych związków aktywnych trwały ponad pięć lat.

„Opracowane rozwiązanie umożliwia uzyskanie stabilnych i biozgodnych kapsuł o średnicach poniżej 1 mikrometra, skonstruowanych z polisacharydowych powłok i ciekłych olejowych rdzeni, do których stabilizacji w fazie wodnej nie jest wymagane stosowanie małocząsteczkowych związków powierzchniowo czynnych" - wyjaśnił.

Jak podkreślił naukowiec, badania wywołały duże zainteresowanie i umożliwiły podjęcie współpracy z przedstawicielami branży farmaceutycznej, rynku suplementów diety i wyrobów medycznych.

„Nie są to jedyne dziedziny, w których można wykorzystać tę technologię. Z powodzeniem znajdzie ona też zastosowanie w przemyśle kosmetycznym, chemicznym, biotechnologicznym czy rolnictwie. Jest to efekt zarówno innowacyjności opracowanego rozwiązania, ale także prostoty procesu wytwarzania kapsuł, ich uniwersalności i odporności na zmieniające się parametry środowiska zewnętrznego, co stanowi o ich przewadze nad wielu znanymi nanostrukturalymi nośnikami substancji aktywnych” - wskazał.

W czerwcu 2018 roku podpisano umowę przeniesienia praw do wynalazku pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a firmą CHDE Polska SA. Przeprowadzone później szerokie badania w celu potwierdzenia stosowalności wynalazku w suplementacji na skalę przemysłową przyniosły oczekiwane rezultaty.

„Nasze pierwsze produkty otrzymane w oparciu o wynalazek chcielibyśmy skierować do seniorów oraz dzieci ze względu na potrzebę zaopatrzenia zarówno młodych, jak i starszych organizmów ludzkich we wszystkie składniki niezbędne do utrzymania odporności oraz homeostazy. Zaletą tych produktów ma być ich naturalna prostota i skuteczność w dostarczaniu witamin czy substancji odżywczych” - zapowiedział prezes CHDE Polska Jerzy Żukowski.

Według niego po zakończeniu prac laboratoryjnych i rejestracji produktu, wprowadzenie go do sprzedaży nastąpi najprawdopodobniej w 2021 roku.


Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl | Rafał Grzyb
Ilość wyświetleń: 104

Komentarze

[ z 0]
2020-06-03 Aktualności 0

Minister Zdrowia informuje, iż Komitet ds. Oceny Ryzyka w Ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (PRAC) działający przy Europejskiej Agencji Leków wydał na podstawie przeprowadzonego przeglądu dostępnych danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych zawierających substancję czynną Ulipristali acetas w dawce 5 mg rekomendację wskazującą, iż pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydane dla tych produktów leczniczych powinny zostać zawieszone na terenie Unii Europejskiej do czasu zakończenia procedury arbitrażowej na podstawie art. 31 dyrektywy 2001/83/WE.

2020-06-02 Aktualności 0

Ponad 5 milionów komunikatów poprawnych oraz poprawnych z ostrzeżeniami przyjęto od 1 kwietnia 2019 roku w Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) - poinformowało Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Rekordowy komunikat – z 59 818 transakcjami – zarejestrowano 20 marca 2020 roku.

2020-06-01 Aktualności 0

Naukowcy przekonują, że brak odpowiedniej wentylacji zamkniętych przestrzeni, w domu i w zakładach pracy zwiększa ryzyko zakażenia SARS-Cov-2. Ich zdaniem zapobieganie zakażeniom drogą powietrzną to jeden z filarów walki z pandemią.

2020-05-29 Aktualności 0

Cząsteczki koronawirusa mogą - w formie aerozoli - przenosić nawet ludzie bez objawów, emitując je na odległość podobną, na jaką palacz wydycha dym. Dlatego podczas powrotu społeczeństw do zwykłej aktywności społeczny dystans i maski na twarz mogą okazać się kluczowe - podkreślają naukowcy w "Science".

2020-05-27 Aktualności 0

26 maja podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. W posiedzeniu z ramienia Naczelnej Izby Aptekarskiej uczestniczyła Elżbieta Piotrowska-Rutkowska – prezes NRA.