Z MYŚLĄ O FARMACEUTACH
ZAREJESTRUJ SIĘ
laboratorium
2019-10-31 Aktualności 0

Raport GUS – krajowi producenci leków liderem innowacji

Liderem w zakresie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce jest przemysł farmaceutyczny – wynika z najnowszych  danych GUS. Co druga firma z tego sektora (52%) prowadziła badania lub dostarczyła na rynek innowacyjne produkty. To prawie dwa razy większy odsetek niż wynosi średnia dla całej produkcji przemysłowej w Polsce (26%).

  • Według danych GUS, przemysł farmaceutyczny jest najbardziej aktywnym sektorem gospodarki pod kątem innowacyjności
  • Co drugi producent leków w Polsce wprowadza na rynek produkty innowacyjne
  • Rozwój nowych technologii w obszarze farmacji może przyspieszyć dzięki wdrożeniu RTR

Zaprezentowana przez GUS ( 28 października br. ) informacja „Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2016-2018” pokazuje, że zaangażowanie polskich przedsiębiorstw we wdrażanie nowoczesnych rozwiązań systematycznie rośnie. W przypadku firm farmaceutycznych odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, które wprowadziły innowacje produktowe lub procesowe wzrósł z 45% w 2015 r. do 52% w 2018 r. Sektor farmaceutyczny wyprzedził m.in. tak silnie kojarzone z innowacjami gałęzie gospodarki jak produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych.

Wyniki analizy GUS potwierdzają, że krajowy przemysł farmaceutyczny jest branżą kluczową dla modernizacji i poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki. Nie chodzi tylko o skalę aktywności
w obszarze innowacji, ale również o efekt tego zaangażowania. Są to w dużej mierze innowacje produktowe i procesowe służące polskim pacjentom
– podkreśla Krzysztof Kopeć, prezes PZPPF.

Krajowi producenci leków wskazują na bardzo poważną barierę w rozwoju branży – ograniczone środki na inwestycje będące skutkiem spadku rentowności. W sytuacji ciągłej presji na obniżki cen krajowych leków i wzrostu kosztów ich wytwarzania może to doprowadzić do załamania aktywności firm farmaceutycznych w obszarze badań i rozwoju (B+R). Poziom cen leków i co za tym przychodów branży jest bowiem silnie skorelowany z poziomem nakładów na B+R.

Potwierdzają to także dane GUS. Zdecydowana większość wydatków na innowacje pochodzi bowiem ze środków samych firm. Wsparcie budżetowe stanowi nieznaczny ułamek budżetów. W strukturze nakładów na działalność innowacyjną według źródeł finansowania, we wszystkich przedsiębiorstwach przemysłowych największy był udział środków własnych 75,5%. Znacznie mniejszy udział stanowiły kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe od instytucji finansowych – 8,1%.

Szansę na przełom stanowić mogą m.in. odpowiednio skonstruowane mechanizmy Refundacyjnego Trybu Rozwojowego. Chodzi o to, aby przy wydatkowaniu publicznych pieniędzy na refundację leków brać pod uwagę rozwój gospodarczy Polski i premiować firmy, które się do niego przyczyniają.

Jeśli chcemy gonić takie kraje, jak Szwajcaria, gdzie nakłady branży farmaceutycznej na B+R są jednymi z najwyższych, musi wzrosnąć rentowność krajowych firm farmaceutycznych. Mając jedne z najniższych cen leków w Europie i nie promując w żaden sposób krajowych producentów, nigdy się to nie uda. Powinniśmy wprowadzić RTR, aby firmy produkujące leki w Polsce zwiększały wydatki na badania i rozwój na terenie naszego kraju – mówi Barbara Misiewicz- Jagielak, wiceprezes PZPPF.

 

Źródło: PZPPF
Ilość wyświetleń: 228

Komentarze

[ z 0]
2020-07-01 Aktualności 0

W związku z faktem, że 1 lipca 2020 r. upływa vacatio legis dla przepisów nakładających obowiązek weryfikacji autentyczności leków oraz w trosce o sprawną i niezakłóconą dystrybucję produktów leczniczych na terenie RP, Główny Inspektor Farmaceutyczny zaleca:

2020-06-30 Aktualności 0

W związku ze zbliżającym się zakończeniem okresu przejściowego dotyczącego implementacji dyrektywy antyfałszywkowej, w celu zagwarantowania prawidłowego stosowania przepisów ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz zmniejszenia liczby alertów skutkujących brakiem możliwości wydania leków pacjentom, Naczelna Izba Aptekarska przypomina, że:

2020-06-29 Aktualności 0

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, zwróciła się do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Adama Niedzielskiego z prośbą o utrzymanie 90 – dniowego terminu na realizację zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w systemie eZWM.

2020-06-25 Aktualności 0

Jak w 2020 roku prezentują się wynagrodzenia farmaceutów i techników farmaceutycznych w aptekach? W których województwach zarabia się najlepiej? Jaki typ apteki gwarantuje najwyższe pensje? Jakiego typu ośrodki cechują najbardziej atrakcyjne zarobki? Serwis praca.farmacja.pl przygotował “Raport Płac 2020”, opracowanie badania przeprowadzonego wśród pracowników aptek.

2020-06-24 Aktualności 0

E-receptę zna prawie każdy Polak (93%), a ponad 4/5 ocenia ją pozytywnie. Niemal 100% badanych nie ma problemu z jej realizacją - wynika z badania „Świadomość i postrzeganie Internetowego Konta Pacjenta”, zrealizowanego w kwietniu br. przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Centrum e-Zdrowia.