Z MYŚLĄ O FARMACEUTACH
ZAREJESTRUJ SIĘ
apteka
2019-09-11 Aktualności 0

Przypomnienie o obowiązku informowania o brakach leków

Lubelska Okręgowa Izba Aptekarska przypomina o obowiązku podmiotu prowadzącego aptekę o informowaniu o braku możliwości zapewnienia dostępu pacjentowi do produktu leczniczego.

W wydanym komunikacie LOIA informuje, że w przypadku, gdy podmiot prowadzący aptekę, punkt apteczny lub dział farmacji szpitalnej, nie może wykonać obowiązku zapewnienia dostępu do:

1) produktu leczniczego wydawanego na receptę,

2) środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, o których mowa w wykazie określonym w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, postępuję w myśl obowiązujących przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne:

  • zgodnie z art. 95a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 499 ze zm.) w przypadku, gdy podmiot prowadzący aptekę, punkt apteczny lub dział farmacji szpitalnej, nie może wykonać obowiązku zapewnienia dostępu do produktu leczniczego wydawanego na receptę, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, o których mowa w wykazie określonym w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - jest obowiązany w ciągu 24 godzin poinformować o tym za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, który ustala przyczyny braku tego dostępu;
  • zgodnie z art. 95a ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 499 ze zm.) w przypadku, gdy podmiot leczniczy prowadzący aptekę szpitalną, aptekę zakładową lub dział farmacji szpitalnej, nie może zapewnić dostępu do produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych stosowanych w zakładzie leczniczym tego podmiotu leczniczego, kierownik apteki lub działu farmacji szpitalnej jest obowiązany niezwłocznie poinformować o tym, za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, który ustala przyczyny braku tej dostępności.
  • zgodnie z art. 95 ust. 1b ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 499 ze zm.) apteka, punkt apteczny lub dział farmacji szpitalnej są obowiązane do przekazywania do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, informacji o przeprowadzonych transakcjach, stanach magazynowych i przesunięciach magazynowych do innych aptek, punktów aptecznych lub działów farmacji szpitalnej. Zakres przekazywanych danych opisano w art. 72a ust. 2 ustawy PF. Zwracam szczególną uwagę, że zgodnie z art. 72a ust. 3 ustawy z 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 499 ze zm.) ww. informację przekazuję sie raz na dobe.

W myśl art. 127 c ust. 2 i 3 pkt. 3,4,5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 499 ze zm.) karze pieniężnej w wysokości do 50 000 zł. podlega podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępna, punkt apteczny, podmiot prowadzący działalność lecznicza, posiadający aptekę szpitalna lub dział farmacji szpitalnej, który nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w art. 95 ust. 1b lub 1c ww. przepisu.

 

Źródło: Lubelska Okręgowa Izba Aptekarska
Ilość wyświetleń: 86

Komentarze

[ z 0]
2019-09-17 Aktualności 0

Stołeczni policjanci zatrzymali podejrzanego o usiłowanie dokonania kradzieży rozbójniczej w jednej z aptek. Obcokrajowiec, jak się później okazało obywatel Gruzji, usłyszał zarzut za który przewidywana kara sięga 10 lat pozbawienia wolności. Sąd zastosował wobec podejrzanego 3 – miesięczny areszt.

2019-09-16 Aktualności 0

Jak pacjenci postrzegają farmaceutów? Skąd czerpią wiedzę o lekach? Czy w aptece oczekują porady dotyczącej zdrowia? - powstał materiał podsumowujący raport „Farmaceuta w Polsce. Ogólnopolskie badanie wizerunkowe 2019”, który został opracowany w ramach kampanii edukacyjnej Po pierwsze farmaceuta.

2019-09-12 Aktualności 0

Posłowie przyjęli nowelizację ustawy Prawo farmaceutyczne, która dostosowuję polskie prawo do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej, m.in. dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi.

2019-09-12 Aktualności 0

Na rozwój medycyny w najbliższych latach największy wpływ będą mieć technologie m.in. z obszaru immunoterapii i leczenia biologicznego, a także nowoczesny sprzęt medyczny – podkreśla minister zdrowia Łukasz Szumowski. Wiele z tych innowacji będzie opartych na danych i ich analizie. Praca nad usprawnianiem i unowocześnianiem systemu ochrony zdrowia wymaga jednak ścisłej współpracy państwowych instytucji, przemysłu i środowiska naukowego.

2019-09-09 Aktualności 0

Na lotnisku Chopina funkcjonariusze mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej ujawnili w bagażu podróżnego znaczne ilości leków niewiadomego pochodzenia. Było to ponad 4000 ampułek, które zawierały wyciąg z krwi zwierzęcej o wartości rynkowej ponad 18 tys. zł. Takie legalne preparaty stosowane są w leczeniu zaburzeń krążenia, gojeniu ran oraz wzmocnienia wydolności organizmu.