Z MYŚLĄ O FARMACEUTACH
ZAREJESTRUJ SIĘ
paragraf
2020-04-01 Aktualności 0

Prezydent podpisał nowelizację ustaw zdrowotnych związanych z COVID-19

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustaw z obszaru ochrony zdrowia, która ma ułatwić walkę z COVID-19.

Sejm we wtorek odrzucił większość poprawek Senatu do nowelizacji 14 ustaw z obszaru ochrony zdrowia. Jeszcze tego samego dnia ustawę podpisał prezydent Andrzej Duda i została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Ostatecznie przyjęte rozwiązania zakładają m.in.:

– możliwość wystawiania przez farmaceutów refundowanych recept farmaceutycznych dla siebie i swojej rodziny oraz wystawiania recept, nie tylko w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia, jak to jest obecnie;

– zwolnienie lekarzy opiekujących się osobami zakażonymi koronawirusem z obowiązku przekazywania do powiatowego inspektora sanitarnego danych o wynikach leczenia. Zgodnie z nowymi przepisami dane te będzie przekazywała placówka lecznicza, w której lekarz sprawował opiekę nad pacjentem.

– ograniczenie obowiązków sprawozdawczych wobec Narodowego Fundusz Zdrowia;

– możliwość skierowania lekarza stażysty, jak również lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne do wykonywania zadań przy zwalczaniu epidemii;

– umożliwienie powrotu do czynnego wykonywania zawodu przez pielęgniarki lub położne, mające co najmniej pięcioletnią przerwę w jego wykonywaniu w trybie uproszczonym, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej;

– umożliwienie państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu wydawanie powiatowym inspektorom, mającym siedzibę na obszarze jego działania, polecenia realizacji dodatkowych zadań lub podjęcia określonych czynności, w przypadku gdy właściwy powiatowy inspektor sanitarny, ze względu na brak zasobów, nie będzie mógł ich wykonać;

– możliwość dyżurowania w placówkach medycznych przez inne zawody pracujące w ochronie zdrowia;

– wprowadzenie mechanizmów egzekwowania maksymalnych cen na leki i inne produkty medyczne;

– uproszczenie zasad tworzenia rezerw strategicznych na potrzeby ministra zdrowia;

– zawieszenie obowiązkowych kontroli w laboratoriach diagnostycznych;

– wprowadzenie izolacji w warunkach domowych, która może być zastosowana w przypadku osób o lekkim przebiegu choroby, który nie uzasadnia bezwzględnej hospitalizacji ze względów medycznych;

– umożliwienie personelowi medycznemu, który przebywa na kwarantannie, udzielania pacjentom wideokonsultacji;

– przesądzenie, że w określonych sytuacjach pewne czynności, związane z kwalifikacją dawców do pobrania krwi, będą mogły wykonywać spełniające określone wymagania pielęgniarki i położne;

– wskazanie, kogo można skierować do pracy przy zwalczaniu epidemii, a kogo nie. Wyłączeni będą m.in. wychowujący dziecko do 14 lat, a w przypadku, gdy robią to samotnie do lat 18 oraz osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności. Skierowanie będzie mógł otrzymać tylko jeden rodzic, jeśli oboje są medykami.

– umożliwiono szybsze dostosowywanie infrastruktury ochrony zdrowia do potrzeb m.in. poprzez uproszczenie i przyśpieszenie procedur;

– poszerzenie katalogu podmiotów, wobec których minister zdrowia na podstawie specustawy może wydawać polecenia;

– zapisano, że minister zdrowia może określić w drodze rozporządzenia standardy w zakresie ograniczeń udzielania świadczeń pacjentom innym niż z podejrzeniem czy zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem;

– wprowadzenie kar za niestosowanie się do zakazów, nakazów i ograniczeń; wprowadzono kary pieniężne w wysokości od 5 tys. do 30 tys. w zależności o rodzaju czynu. (PAP)

 

Źródło: PAP

Ilość wyświetleń: 59

Komentarze

[ z 0]
2020-06-03 Aktualności 0

Minister Zdrowia informuje, iż Komitet ds. Oceny Ryzyka w Ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (PRAC) działający przy Europejskiej Agencji Leków wydał na podstawie przeprowadzonego przeglądu dostępnych danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych zawierających substancję czynną Ulipristali acetas w dawce 5 mg rekomendację wskazującą, iż pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydane dla tych produktów leczniczych powinny zostać zawieszone na terenie Unii Europejskiej do czasu zakończenia procedury arbitrażowej na podstawie art. 31 dyrektywy 2001/83/WE.

2020-06-02 Aktualności 0

Ponad 5 milionów komunikatów poprawnych oraz poprawnych z ostrzeżeniami przyjęto od 1 kwietnia 2019 roku w Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) - poinformowało Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Rekordowy komunikat – z 59 818 transakcjami – zarejestrowano 20 marca 2020 roku.

2020-06-01 Aktualności 0

Naukowcy przekonują, że brak odpowiedniej wentylacji zamkniętych przestrzeni, w domu i w zakładach pracy zwiększa ryzyko zakażenia SARS-Cov-2. Ich zdaniem zapobieganie zakażeniom drogą powietrzną to jeden z filarów walki z pandemią.

2020-05-29 Aktualności 0

Cząsteczki koronawirusa mogą - w formie aerozoli - przenosić nawet ludzie bez objawów, emitując je na odległość podobną, na jaką palacz wydycha dym. Dlatego podczas powrotu społeczeństw do zwykłej aktywności społeczny dystans i maski na twarz mogą okazać się kluczowe - podkreślają naukowcy w "Science".

2020-05-27 Aktualności 0

26 maja podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. W posiedzeniu z ramienia Naczelnej Izby Aptekarskiej uczestniczyła Elżbieta Piotrowska-Rutkowska – prezes NRA.