Z MYŚLĄ O FARMACEUTACH
ZAREJESTRUJ SIĘ
szczepionka
2021-07-28 Aktualności 0

Prezes NRA interweniuje w sprawie zarzutów Prezesa NRL stawianych wobec farmaceutów

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska skierowała do prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzeja Matyi pismo dotyczące materiału emitowanego w "Wydarzeniach" Polsatu z dnia 25 lipca 2021 roku w sprawie fałszowania zaświadczeń o szczepieniu przez farmaceutów.

Poniżej publikujemy treść pisma w całości.

Szanowny Panie Prezesie,

W materiale z dnia 25 lipca 2021 r. zatytułowanym: "Wydarzenia": Lekarze biorą udział w fałszowaniu zaświadczeń o szczepieniu. Izba Lekarska: będą konsekwencje” powołał się Pan Prezes na sygnały świadczące „o udziale lekarzy oraz przede wszystkim farmaceutów w procesie wystawiania fałszywych zaświadczeń potwierdzających szczepienia”. Naczelna Rada Aptekarska zwraca się tym samym do Pana Prezesa, który twierdzi, że w związku ze swą działalnością dowiedział się o popełnieniu przestępstwa przez farmaceutów, o złożenie zawiadomienia do organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wraz z przedstawieniem stosownych dowodów.

Jednocześnie w związku z treścią i charakterem stawianych zarzutów Naczelna Rada Aptekarska wnosi o udostępnienie wszelkich posiadanych dokumentów bądź innych materiałów dowodowych potwierdzających udział farmaceutów w omawianym procederze, w celu podjęcia stosownych działań przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej oraz sąd aptekarski w ramach postępowania sprzecznego z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz przepisami prawnymi, dotyczącymi wykonywania zawodu farmaceuty.

Nadmieniam jednocześnie, że poważne zarzuty stawiane przez Pana Prezesa wobec farmaceutów, bez wskazania konkretnych udowodnionych przypadków, podważają zaufanie społeczne do wszystkich osób wykonujących zawód zaufania publicznego, naruszają dobre imię i wizerunek farmaceutów, co w efekcie może przyczynić się do obniżenia prestiżu zawodu farmaceuty, jednocześnie podważając zaufanie do prowadzonego w aptekach procesu szczepień.

Z uwagi na duże znaczenie opisanej powyżej kwestii dla całego środowiska farmaceutów, proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej i niezwłoczne poinformowanie Naczelnej Rady Aptekarskiej o działaniach prawnych podjętych w przedmiotowej sprawie.

Z wyrazami szacunku,
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
Elżbieta Piotrowska-Rutkowska

 

Źródło: NIA

 

 
Ilość wyświetleń: 100

Komentarze

[ z 0]
2021-09-13 Aktualności 0

Polska nie będzie bezpieczna, jeśli nie zwiększy się produkcja leków w kraju – podkreślali uczestnicy debaty „Ile kosztuje nasze bezpieczeństwo zdrowotne?” podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

2021-09-09 Aktualności 0

Najwyższy wskaźnik zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców jest w województwach: lubelskim, podlaskim i podkarpackim - poinformował rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz. Wskazał, że są to województwa, gdzie jest najmniejsza liczba szczepień przeciw COVID-19.

2021-09-07 Aktualności 0

„Obecna, szczególnie skomplikowana sytuacja polityczna, społeczna i gospodarcza, warunkowana m.in. nadzwyczajnymi okolicznościami wynikającymi z pandemii COVID-19, nakazuje najwyższą rozwagę w zakresie wyboru form wyrażania i dochodzenia, nawet najbardziej zasadnych, postulatów” - wskazuje Naczelna Rada Aptekarska w stanowisku dotyczącym protestu osób wykonujących zawody medyczne.

2021-09-06 Aktualności 0

W II kwartale 2021r. Terenowe Wydziały Kontroli NFZ przeprowadziły łącznie 79 postępowań kontrolnych w aptekach (za moment ujęcia przeprowadzonych postępowań kontrolnych wokresie sprawozdawczym przyjęto datę wysłania/przekazania wystąpienia pokontrolnego).

2021-09-03 Aktualności 0

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał decyzję, w której stwierdził, że ceny suplementów diety marki Solgar były ustalane w wyniku porozumienia ograniczającego konkurencję. Oznacza to, że konsumenci przez wiele lat przepłacali za te produkty. Na Solgar Polska została nałożona sankcja w wysokości ponad 1,2 mln zł.