Z MYŚLĄ O FARMACEUTACH
ZAREJESTRUJ SIĘ
Andrzej Jacyna
2019-07-18 Aktualności 0

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Jacyna złożył rezygnację

Andrzej Jacyna złożył w środę dymisję z funkcji prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Kierował on Funduszem od 2016 roku - najpierw jako pełniący obowiązki prezesa, a potem od 15 czerwca 2018 roku jako prezes.

Informacje o możliwej dymisji szefa NFZ były podawane przez media od kilku dni. W środę wieczorem potwierdził ją Minister Zdrowia na antenie Polsat News. Łukasz Szumowski przekonywał, że rezygnacja Jacyny „z całą stanowczością nie ma nic wspólnego z bieżącymi wydarzeniami".

Minister Zdrowia przekazał, że wybór nowego szefa NFZ to kwestia „nie tygodni, lecz raczej miesiąca, dwóch". W najbliższych dniach ma zostać wybrana osoba, która będzie pełniła obowiązki prezesa do czasu rozstrzygnięcia konkursu.

Andrzej Jacyna jest lekarzem, absolwentem Akademii Medycznej w Gdańsku. Posiada specjalizację II stopnia w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Ukończył również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Od maja 2005 r. do marca 2008 r. pracował jako dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. W latach 2008 – 2012 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie. Od 1 lutego 2016 r. był zastępcą prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Medycznych, oraz od 14 marca 2016 r. pełniącym obowiązki prezesa NFZ. Decyzją Ministra Zdrowia w dniu 15 czerwca 2018 r. został powołany na stanowisko prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Prezesa NFZ powołuje minister właściwy do spraw zdrowia spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru po zasięgnięciu opinii Rady Funduszu. Minister właściwy do spraw zdrowia odwołuje Prezesa Funduszu po zasięgnięciu opinii Rady Funduszu.

Ilość wyświetleń: 79

Komentarze

[ z 0]
2019-12-04 Aktualności 0

Leki na cukrzycę, stosowane przez niemal dwa miliony chorych w Polsce, mogą zawierać trującą substancję - poinformował wczoraj "Dziennik Gazeta Prawna". W Ministerstwie Zdrowia zbiera się dziś sztab kryzysowy. Potencjalne zanieczyszczenie może dotyczyć nie tylko Polski, ale całej Europy.

2019-12-04 Aktualności 0

Dostępność leków biologicznych, które dla wielu chorych są jedyną szansą na powrót do zdrowia jest w Polsce najgorsza w UE. I choć ich ceny w wyniku konkurencji na rynku spadły, nie wzrasta liczba leczonych pacjentów. Dlatego 2 grudnia br. największe organizacje zrzeszające producentów leków podpisały porozumienie na rzecz poszerzenia dostępności terapii biologicznych w Polsce.

2019-12-03 Aktualności 0

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przypomina, że od 8 stycznia 2020 roku lekarz ma obowiązek wystawić receptę elektroniczną. Pacjent otrzymuje informację o e-recepcie w postaci: SMS-a z 4-cyfrowym kodem dostępu, lub/i e-maila z załączoną w PDF-ie informacją o e-recepcie, albo wydruku informacyjnego.

2019-12-02 Aktualności 0

W przypadku gdy e-recepta realizowana jest w częściach, to pomniejszenie ilości wydawanego produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego o dni niestosowania, dokonywane jest wyłącznie przy pierwszej częściowej realizacji e-recepty - poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

2019-11-28 Aktualności 0

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia pnformowało, że wskazanie przez osobę wystawiającą e-receptę błędnego kodu EAN - przy jednoczesnym prawidłowym oznaczeniu na e-recepcie innych elementów, w tym odpłatność, nazwa produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego i wielkość opakowania - nie uniemożliwia realizacji takiej e-recepty zgodnie z ww. oznaczeniem.