Z MYŚLĄ O FARMACEUTACH
ZAREJESTRUJ SIĘ
apteka
2020-06-09 Aktualności 0

NRA o wizytach przedstawicieli medycznych lub handlowych w aptekach ogólnodostępnych w czasie epidemii SARS-CoV-2

Naczelna Rada Aptekarska stoi na stanowisku, że wizyty przedstawicieli medycznych lub handlowych w aptekach ogólnodostępnych powinny odbywać się z zachowaniem najwyższej ostrożności, aby wyłączyć lub zminimalizować ryzyko zakażenia pacjentów i personelu. W tym celu należy przyjąć odpowiednie zasady prewencji.

NRA rekomenduje:

  1. ustalenie przez kierownika apteki zasad umawiania odwiedzin (wizyt) oraz wskazanie rodzaju i zakresu stosowanych w ich trakcie środków bezpieczeństwa (typu maseczka, przyłbica, rękawiczki);
  2. określanie przybliżonego czas przybycia przedstawiciela do apteki;
  3. wprowadzenie i stosowanie zasad przyjmowania przedstawicieli w aptece, w tym obowiązku wypełnienia ankiety na temat stanu zdrowia;
  4. wyznaczenie – o ile to możliwe – strefy odwiedzin (wizyt), która umożliwi zachowanie bezpiecznej odległości od pacjentów i personelu apteki, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego;
  5. minimalizowanie liczby członków personelu apteki uczestniczących w odwiedzinach (wizytach) przedstawicieli;
  6. wprowadzenie wymogu zasłaniania w trakcie odwiedzin (wizyt) przez przedstawiciela nosa i ust oraz zakładania jednorazowych rękawiczek lub dezynfekcji rąk;
  7. nieprzeprowadzanie odwiedzin (wizyt) przedstawicieli w trakcie wymiany personelu apteki po zakończeniu zmiany;
  8. przedstawienie przez przedstawicieli wszelkich materiałów na nośnikach elektronicznych, a materiałów formie papierowej tylko za zgodą kierownika apteki i z zachowaniem 72 godzinnej kwarantanny przed ich rozpowszechnianiem.


Więcej: https://www.nia.org.pl/2020/06/05/wizyty-przedstawicieli-medycznych-lub-handlowych-w-aptekach-ogolnodostepnych-w-czasie-epidemii-sars-cov-2-stanowisko-nra-z-dnia-2-czerwca-br/

Ilość wyświetleń: 118

Komentarze

[ z 0]
2020-07-31 Aktualności 0

"Dynamika, a nie tylko bezwzględne wartości mają wpływ na to, jakie decyzje są podejmowane" - powiedział w czwartek wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Dodał, że jeżeli sytuacja epidemiologiczna będzie tego wymagała - "jesteśmy gotowi wprowadzić ograniczenia, jeżeli chodzi o loty, a po drugie rozważyć takie instrumenty jak kwarantanna".

2020-07-30 Aktualności 0

Działając na podstawie art. 107p ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944 i poz. 322), Minister Zdrowia wydłuża do dnia 14 sierpnia 2020 r. termin składania wniosków o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów (PESF), który ma odbyć się w sesji jesiennej 2020 r.

2020-07-29 Aktualności 0

Trudno mówić, czy to drugi rzut, czy ciągle jesteśmy w pierwszym okresie epidemii - powiedział w środę wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Zapewnił, że rząd będzie się starał z wyprzedzeniem informować o ewentualnych nowych obostrzeniach, jeśli chodzi o podróże do poszczególnych krajów.

2020-07-28 Aktualności 0

Resort zdrowia opublikował wzory komunikatów elektronicznych wymiany danych pomiędzy aptekami a Narodowym Funduszem Zdrowia (wersja 2.7).

2020-07-27 Aktualności 0

Za półtora miesiąca będziemy mieli gotowy prototyp szczepionki na Sars-CoV-2; będzie działała, mogę podpisać cyrograf z samym diabłem – powiedział PAP prof. Andrzej Mackiewicz, wybitny onkolog i immunolog, który wspólnie z grupą naukowców z Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu pracuje nad stworzeniem szczepionki na koronawirusa.