Z MYŚLĄ O FARMACEUTACH
ZAREJESTRUJ SIĘ
cząstka
2019-07-11 Aktualności 0

Nowe metody podania leków pozwolą jak najlepiej wykorzystać nowe związki medyczne

Stale wzrasta zapotrzebowanie na skuteczne i – najlepiej – nieinwazyjne metody podania leków. Sytuacja wygląda tak szczególnie w przypadku sektora biologicznych produktów leczniczych, który rozwija się na przytłaczającą skalę z uwagi na postęp biotechnologii. W ramach sfinansowanego przez UE projektu HYMADE opracowano nowe sposoby uzyskiwania cząstek koloidalnych w celu podawania leków.

W przypadku guzów nowotworowych bardzo często trudno jest opracować precyzyjne sposoby podania leku. Inne warunki wymagają również, by związki podawano w precyzyjnie określonych miejscach, w przewidywalnych okresach, co umożliwi podawanie leków w ustalonych odstępach czasu. Liczba opracowywanych leków rośnie, jednak jeśli nie będzie możliwe podanie ich we właściwym miejscu i właściwym czasie, jak będziemy mogli wykorzystać ich potencjał leczniczy?

Zadaniem projektu HYMADE, realizowanego przy wsparciu programu Maria Skłodowska-Curie, jest zbadanie połączenia różnorodnych materiałów o bardzo różnych cechach (nieorganiczne, organiczne i biologiczne) w celu opracowania techniki podawania leków o dopracowanych właściwościach. Ostatecznym celem projektu HYMADE było opracowanie kapsułek i uzyskanych metodą inżynierii cząstek koloidalnych służących do podawania leków. Główny badacz, dr Sergio Moya, z dumą stwierdza, że cel ten został osiągnięty.

„Pracowaliśmy głównie z mezoporowatymi koloidami, wysoce porowatymi materiałami o porach wielkości nanometrów, które można wypełnić lekami”, wyjaśnia. Skoncentrował się na technice zwanej „warstwa po warstwie”, czyli prostej technice samodzielnego łączenia i inżynierii koloidów. Metodę tę można wykorzystać do umieszczenia w materiale dużych leków, takich jak przeciwciała, siRNA oraz podobne do wirusów cząstki zwane wirosomami. Wirosomy umożliwiają rozpoznawanie, a także, emulując przedostawanie się wirusa do komórek, ułatwiają absorpcję cząstek lub kapsułek.

„Każdy z elementów wykorzystanych do tworzenia hybrydowych materiałów ma określone zalety i właściwości: mezoporowate koloidy pozwalają na umieszczanie w materiale małych cząsteczek; z kolei technika „warstwa po warstwie” stanowi sposób na umieszczenie w nim dużych cząsteczek”.

Jednak uzyskanie tych wyników trwało bardzo długo. Badacze przeprowadzili testy fizyczne i chemiczne, aby zrozumieć interakcje pomiędzy różnymi składnikami materiałów hybrydowych oraz to, w jaki sposób można dopracować właściwości takich materiałów. Przetestowali oni również sposoby transportu, by przeanalizować uwalnianie leków umieszczonych w materiałach hybrydowych, niezwykle ważnych dla ich zastosowań.

Dr Moya wyjaśnia: „Wykorzystaliśmy wiele technik, by prześledzić zachowanie materiałów hybrydowych in vitro oraz in vivo. To bardzo interesujące, acz niezwykle trudne zadanie. Naszym celem było prześledzenie transformacji materiałów hybrydowych w matrycach biologicznych, ich agregacji, degradacji oraz tego, w jaki sposób materiały uwalniają zawarte w nich leki wewnątrz komórek w testach in vivo”.

Aby to osiągnąć, w projekcie wykorzystano techniki takie jak mikroskopia z wykorzystaniem konfokalnego lasera skanującego, cytometria przepływu, konfokalna mikroskopia Ramana do pracy nad komórkami oraz pozytonowa tomografia emisyjna i tomografia emisyjna pojedynczych fotonów – do pracy in vivo.

„Te ostatnie techniki wymagały oznaczenia materiałów hybrydowych radioizotopami. Poprzez mierzenie aktywności w modelach zwierzęcych byliśmy w stanie policzyć ilość materiałów hybrydowych przypadających na każdy narząd oraz określić, w jaki sposób zmieniają się one w czasie po podaniu dożylnym”, stwierdza dr Moya.

Zaawansowane badania realizowane w ramach projektu były wynikiem współpracy sieci badaczy z Europy i spoza kontynentu. „Jestem Argentyńczykiem. Projekt wymagał wielu kontaktów z Argentyną, co okazało się być bardzo pozytywnym zjawiskiem dla rozwoju naukowego osób, które przybyły z mojego kraju do Europy. Jestem z tego dumny”, dodaje.

 

© Unia Europejska, [2019] | źródło: CORDIS
Ilość wyświetleń: 106

Komentarze

[ z 0]
2019-07-16 Aktualności 0

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego, który rozszerza katalog leków, dostępnych w aptece dla podmiotów innych niż pacjenci lub podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

2019-07-15 Aktualności 0

Prokuratura Rejonowa w Brzozowie nadzoruje postępowanie prowadzone przez Komendę Wojewódzką w Rzeszowie w sprawie nielegalnego handlu środkami poronnymi. W toku postępowania zatrzymano troje mieszkańców Śląska, którzy za pośrednictwem sklepu internetowego wprowadzili do obrotu kilkanaście tysięcy tabletek o działaniu aborcyjnym.

2019-07-12 Aktualności 0

Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował na konferencji prasowej, że leki, których najbardziej brakowało na rynku aptecznym w ostatnim czasie, są już na terenie Polski.

2019-07-10 Aktualności 0

W ostatnim czasie Naczelna Izba Aptekarska otrzymuje wiele sygnałów, wskazujących na brak dostępności do produktów leczniczych, przede wszystkim wydawanych na podstawie recepty w aptekach ogólnodostępnych.

2019-07-08 Aktualności 0

Biorąc pod uwagę wielkość populacji Polski, wartość polskiego rynku badań klinicznych powinna być trzykrotnie większa niż obecnie 2 mld zł. 98 proc. badań klinicznych ma charakter komercyjny, finansowany przez przemysł farmaceutyczny. Te niekomercyjne – zainicjowane przez naukowców i nienastawione na zysk – stanowią raptem 2 proc., podczas gdy europejska średnia sięga ok. 30 proc. Sytuację ma odwrócić Agencja Badań Medycznych, która będzie wspierać finansowo badania kliniczne i innowacje w polskiej medycynie – również te dotyczące chorób rzadkich. Pierwsze projekty mają zostać wyłonione w drugiej połowie roku.