Z MYŚLĄ O FARMACEUTACH
ZAREJESTRUJ SIĘ
list
2019-01-03 Aktualności 0

Nabór na stanowisko Dyrektora Instytutu Farmaceutycznego

Minister Przedsiębiorczości i Technologii ogłosiło nabór na stanowisko Dyrektora Instytutu Farmaceutycznego z siedzibą w Warszawie.

Instytut Farmaceutyczny z siedzibą w Warszawie jest instytutem badawczym, którego zakres działalności obejmuje prace badawczo-wdrożeniowe w dziedzinie nauk farmaceutycznych oraz produkcję wybranych substancji aktywnych.

Do zakresu działania Instytutu należy prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących m. in. poszukiwania nowych oryginalnych substancji o spodziewanym działaniu leczniczym oraz rodzajów form farmaceutycznych, syntezy związków organicznych o spodziewanym działaniu leczniczym, technologii wytwarzania substancji i form farmaceutycznych, przystosowanie wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych do zastosowania w praktyce, prowadzenie prac powiększania skali, walidacji i optymalizacji nowych technologii.

Prace badawcze prowadzone w Instytucie Farmaceutycznym dotyczą zarówno technologii leków odtwórczych (generycznych), jak i oryginalnych (innowacyjnych).

Wymagania dotyczące doświadczenia i kwalifikacji zawodowych kandydata na dyrektora IF:

  • stopień naukowy co najmniej doktora
  • minimum trzyletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi
  • mile widziane doświadczenie w zarządzaniu w branży farmaceutycznej lub pokrewnej
  • wiedza na temat podstawowej działalności Instytutu
  • wiedza z zakresu funkcjonowania instytutów badawczych oraz państwowych osób prawnych
  • umiejętność posługiwania się językiem angielskim lub innym językiem obcym co najmniej na poziomie B2 (oświadczenie lub certyfikat),
  • znajomość więcej niż jednego języka obcego będzie dodatkowym atutem
  • korzystanie z pełni praw publicznych
  • niekaralność w zakresie umyślnego przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

Zgłoszenia należy składać do dnia 14 stycznia 2019 r.

Więcej informacji tutaj.

Ilość wyświetleń: 238

Komentarze

[ z 0]
2019-07-16 Aktualności 0

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego, który rozszerza katalog leków, dostępnych w aptece dla podmiotów innych niż pacjenci lub podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

2019-07-15 Aktualności 0

Prokuratura Rejonowa w Brzozowie nadzoruje postępowanie prowadzone przez Komendę Wojewódzką w Rzeszowie w sprawie nielegalnego handlu środkami poronnymi. W toku postępowania zatrzymano troje mieszkańców Śląska, którzy za pośrednictwem sklepu internetowego wprowadzili do obrotu kilkanaście tysięcy tabletek o działaniu aborcyjnym.

2019-07-12 Aktualności 0

Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował na konferencji prasowej, że leki, których najbardziej brakowało na rynku aptecznym w ostatnim czasie, są już na terenie Polski.

2019-07-11 Aktualności 0

Stale wzrasta zapotrzebowanie na skuteczne i – najlepiej – nieinwazyjne metody podania leków. Sytuacja wygląda tak szczególnie w przypadku sektora biologicznych produktów leczniczych, który rozwija się na przytłaczającą skalę z uwagi na postęp biotechnologii. W ramach sfinansowanego przez UE projektu HYMADE opracowano nowe sposoby uzyskiwania cząstek koloidalnych w celu podawania leków.

2019-07-10 Aktualności 0

W ostatnim czasie Naczelna Izba Aptekarska otrzymuje wiele sygnałów, wskazujących na brak dostępności do produktów leczniczych, przede wszystkim wydawanych na podstawie recepty w aptekach ogólnodostępnych.