Z MYŚLĄ O FARMACEUTACH
ZAREJESTRUJ SIĘ
list
2019-01-03 Aktualności 0

Nabór na stanowisko Dyrektora Instytutu Farmaceutycznego

Minister Przedsiębiorczości i Technologii ogłosiło nabór na stanowisko Dyrektora Instytutu Farmaceutycznego z siedzibą w Warszawie.

Instytut Farmaceutyczny z siedzibą w Warszawie jest instytutem badawczym, którego zakres działalności obejmuje prace badawczo-wdrożeniowe w dziedzinie nauk farmaceutycznych oraz produkcję wybranych substancji aktywnych.

Do zakresu działania Instytutu należy prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących m. in. poszukiwania nowych oryginalnych substancji o spodziewanym działaniu leczniczym oraz rodzajów form farmaceutycznych, syntezy związków organicznych o spodziewanym działaniu leczniczym, technologii wytwarzania substancji i form farmaceutycznych, przystosowanie wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych do zastosowania w praktyce, prowadzenie prac powiększania skali, walidacji i optymalizacji nowych technologii.

Prace badawcze prowadzone w Instytucie Farmaceutycznym dotyczą zarówno technologii leków odtwórczych (generycznych), jak i oryginalnych (innowacyjnych).

Wymagania dotyczące doświadczenia i kwalifikacji zawodowych kandydata na dyrektora IF:

  • stopień naukowy co najmniej doktora
  • minimum trzyletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi
  • mile widziane doświadczenie w zarządzaniu w branży farmaceutycznej lub pokrewnej
  • wiedza na temat podstawowej działalności Instytutu
  • wiedza z zakresu funkcjonowania instytutów badawczych oraz państwowych osób prawnych
  • umiejętność posługiwania się językiem angielskim lub innym językiem obcym co najmniej na poziomie B2 (oświadczenie lub certyfikat),
  • znajomość więcej niż jednego języka obcego będzie dodatkowym atutem
  • korzystanie z pełni praw publicznych
  • niekaralność w zakresie umyślnego przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

Zgłoszenia należy składać do dnia 14 stycznia 2019 r.

Więcej informacji tutaj.

Ilość wyświetleń: 109

Komentarze

[ z 0]
2019-01-11 Aktualności 0

Główny Inspektor Farmaceutyczny oraz Komendant Główny Policji podpisali w Warszawie porozumienie o współpracy obu instytucji w zakresie naruszeń prawa związanych z wytwarzaniem, importem i obrotem produktami leczniczymi, substancjami czynnymi oraz sfałszowanymi produktami leczniczymi.

2019-01-10 Aktualności 0

Działania Ministra Zdrowia oraz Inspekcji Farmaceutycznej w kontrolowanym okresie na rzecz poprawy dostępności produktów leczniczych wciąż nie były skuteczne. W konsekwencji zdarzało się, że w aptekach okresowo brakowało leków ratujących zdrowie lub życie - stwierdza Najwyższa Izba Kontroli, która zbadała rynek farmaceutyczny w Polsce. Mimo wprowadzania od 2015 r. ustawowych mechanizmów dostępność leków dla pacjentów nie była odpowiednio, kompleksowo monitorowana. Szczególnie mało skuteczne było przeciwdziałanie niekontrolowanemu wywozowi leków za granicę w ramach tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji.

2019-01-09 Aktualności 0

97 proc. aptek jest już gotowych do realizacji elektronicznych recept – poinformował resort zdrowia.

2019-01-08 Aktualności 0

Do konsultacji publicznych trafił projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne. Ma on dostosować polskie przepisy do unijnych regulacji tak, aby zapobiegać wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji.

2019-01-04 Aktualności 0

W czwartek (3 stycznia) odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia, na której posłowie rozpatrywali informację Ministra Zdrowia na temat "nieprawidłowości do jakich miało dochodzić w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia oraz na temat wyjazdowego posiedzenia kierownictwa Ministerstwa Zdrowia w Serocku".