Z MYŚLĄ O FARMACEUTACH
ZAREJESTRUJ SIĘ
list
2019-01-03 Aktualności 0

Nabór na stanowisko Dyrektora Instytutu Farmaceutycznego

Minister Przedsiębiorczości i Technologii ogłosiło nabór na stanowisko Dyrektora Instytutu Farmaceutycznego z siedzibą w Warszawie.

Instytut Farmaceutyczny z siedzibą w Warszawie jest instytutem badawczym, którego zakres działalności obejmuje prace badawczo-wdrożeniowe w dziedzinie nauk farmaceutycznych oraz produkcję wybranych substancji aktywnych.

Do zakresu działania Instytutu należy prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących m. in. poszukiwania nowych oryginalnych substancji o spodziewanym działaniu leczniczym oraz rodzajów form farmaceutycznych, syntezy związków organicznych o spodziewanym działaniu leczniczym, technologii wytwarzania substancji i form farmaceutycznych, przystosowanie wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych do zastosowania w praktyce, prowadzenie prac powiększania skali, walidacji i optymalizacji nowych technologii.

Prace badawcze prowadzone w Instytucie Farmaceutycznym dotyczą zarówno technologii leków odtwórczych (generycznych), jak i oryginalnych (innowacyjnych).

Wymagania dotyczące doświadczenia i kwalifikacji zawodowych kandydata na dyrektora IF:

  • stopień naukowy co najmniej doktora
  • minimum trzyletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi
  • mile widziane doświadczenie w zarządzaniu w branży farmaceutycznej lub pokrewnej
  • wiedza na temat podstawowej działalności Instytutu
  • wiedza z zakresu funkcjonowania instytutów badawczych oraz państwowych osób prawnych
  • umiejętność posługiwania się językiem angielskim lub innym językiem obcym co najmniej na poziomie B2 (oświadczenie lub certyfikat),
  • znajomość więcej niż jednego języka obcego będzie dodatkowym atutem
  • korzystanie z pełni praw publicznych
  • niekaralność w zakresie umyślnego przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

Zgłoszenia należy składać do dnia 14 stycznia 2019 r.

Więcej informacji tutaj.

Ilość wyświetleń: 176

Komentarze

[ z 0]
2019-03-21 Aktualności 0

Beneficjentami e-recepty oraz Internetowego Konta Pacjenta są zarówno lekarze jak i pacjenci. Dzięki wykorzystaniu nowych technologii dbanie o dobry stan zdrowia oraz proces leczenia może przebiegać sprawniej i efektywniej - przekonuje Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

2019-03-20 Aktualności 0

NIA zaprasza na drugą edycję warsztatów Farmaceuci bez granic – Polski farmaceuta przyszłości. Tematem tej edycji jest „Immunoprofilaktyka wybranych chorób infekcyjnych”.

2019-03-19 Aktualności 0

Prezes URPL wydał komunikat w sprawie wpływu Brexitu na ważność pozwoleń na import równoległy.

2019-03-18 Aktualności 0

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wnioskuje do Ministra Zdrowia o wydanie objaśnień prawnych dotyczącego możliwości i zakresu stosowania ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne w odniesieniu do zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych wydanych przed wejściem w życie Ustawy nowelizującej. Znowelizowana Ustawa przyznała prawo do prowadzenia aptek wyłącznie osobom fizycznym, posiadającym tytuł zawodowy farmaceuty.

2019-03-15 Aktualności 0

Naczelna Izba Aptekarska poinformowała, że obecnie w polskich aptekach realizowane są dwa niezależne programy pilotażowe opieki farmaceutycznej. Oba projekty NIA objęła swoim patronatem.