Z MYŚLĄ O FARMACEUTACH
ZAREJESTRUJ SIĘ
Farmaceuta w aptece
2019-11-13 Aktualności 0

Ministerstwo nie chce regulować sposobu ubierania się farmaceutów

W uwagach do projektu ustawy o zawodzie farmaceuty pojawiła się propozycja, by magister farmacji posiadający PWZ nosił w aptece fartuch z niebieską obwódką na rękawach.

Autor poprawki tłumaczył, że zmiana ta spowoduje, że wszyscy pacjenci, a zwłaszcza osoby w podeszłym wieku łatwo będą mogły odróżnić magistra farmacji od technika farmaceutycznego, co poprawi funkcjonowanie aptek.

„Dzięki tej zmianie poprawi się bezpieczeństwo pacjentów, ponieważ będą wiedzieć, że rozmawiają z osobą fachową (magistrem farmacji), a nie pomocniczą (technikiem farmaceutycznym). Zmiana ta pomoże także grupie zawodowej technik farmaceutyczny, ponieważ w świetle ustawy o zawodzie, to farmaceuta może jedynie udzielać porad farmaceutycznych (Art.4.ust 3 ptk 4) oraz prowadzić konsultacje farmaceutyczne” - zapisano w uzasadnieniu.

Ministerstwo Zdrowia negatywnie ustosunkowało się do tego pomysłu. Resort poinformował, że nie uzurpuje sobie prawa do regulowania sposobu ubierania się przez farmaceutów i nie widzi potrzeby rozróżnia poszczególnych grup zawodowych za pomocą ubioru.

Ilość wyświetleń: 311

Komentarze

[ z 0]
2020-06-03 Aktualności 0

Minister Zdrowia informuje, iż Komitet ds. Oceny Ryzyka w Ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (PRAC) działający przy Europejskiej Agencji Leków wydał na podstawie przeprowadzonego przeglądu dostępnych danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych zawierających substancję czynną Ulipristali acetas w dawce 5 mg rekomendację wskazującą, iż pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydane dla tych produktów leczniczych powinny zostać zawieszone na terenie Unii Europejskiej do czasu zakończenia procedury arbitrażowej na podstawie art. 31 dyrektywy 2001/83/WE.

2020-06-02 Aktualności 0

Ponad 5 milionów komunikatów poprawnych oraz poprawnych z ostrzeżeniami przyjęto od 1 kwietnia 2019 roku w Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) - poinformowało Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Rekordowy komunikat – z 59 818 transakcjami – zarejestrowano 20 marca 2020 roku.

2020-06-01 Aktualności 0

Naukowcy przekonują, że brak odpowiedniej wentylacji zamkniętych przestrzeni, w domu i w zakładach pracy zwiększa ryzyko zakażenia SARS-Cov-2. Ich zdaniem zapobieganie zakażeniom drogą powietrzną to jeden z filarów walki z pandemią.

2020-05-29 Aktualności 0

Cząsteczki koronawirusa mogą - w formie aerozoli - przenosić nawet ludzie bez objawów, emitując je na odległość podobną, na jaką palacz wydycha dym. Dlatego podczas powrotu społeczeństw do zwykłej aktywności społeczny dystans i maski na twarz mogą okazać się kluczowe - podkreślają naukowcy w "Science".

2020-05-27 Aktualności 0

26 maja podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. W posiedzeniu z ramienia Naczelnej Izby Aptekarskiej uczestniczyła Elżbieta Piotrowska-Rutkowska – prezes NRA.