Z MYŚLĄ O FARMACEUTACH
ZAREJESTRUJ SIĘ
Farmaceuta w aptece
2019-11-13 Aktualności 0

Ministerstwo nie chce regulować sposobu ubierania się farmaceutów

W uwagach do projektu ustawy o zawodzie farmaceuty pojawiła się propozycja, by magister farmacji posiadający PWZ nosił w aptece fartuch z niebieską obwódką na rękawach.

Autor poprawki tłumaczył, że zmiana ta spowoduje, że wszyscy pacjenci, a zwłaszcza osoby w podeszłym wieku łatwo będą mogły odróżnić magistra farmacji od technika farmaceutycznego, co poprawi funkcjonowanie aptek.

„Dzięki tej zmianie poprawi się bezpieczeństwo pacjentów, ponieważ będą wiedzieć, że rozmawiają z osobą fachową (magistrem farmacji), a nie pomocniczą (technikiem farmaceutycznym). Zmiana ta pomoże także grupie zawodowej technik farmaceutyczny, ponieważ w świetle ustawy o zawodzie, to farmaceuta może jedynie udzielać porad farmaceutycznych (Art.4.ust 3 ptk 4) oraz prowadzić konsultacje farmaceutyczne” - zapisano w uzasadnieniu.

Ministerstwo Zdrowia negatywnie ustosunkowało się do tego pomysłu. Resort poinformował, że nie uzurpuje sobie prawa do regulowania sposobu ubierania się przez farmaceutów i nie widzi potrzeby rozróżnia poszczególnych grup zawodowych za pomocą ubioru.

Ilość wyświetleń: 177

Komentarze

[ z 0]
2019-12-04 Aktualności 0

Leki na cukrzycę, stosowane przez niemal dwa miliony chorych w Polsce, mogą zawierać trującą substancję - poinformował wczoraj "Dziennik Gazeta Prawna". W Ministerstwie Zdrowia zbiera się dziś sztab kryzysowy. Potencjalne zanieczyszczenie może dotyczyć nie tylko Polski, ale całej Europy.

2019-12-04 Aktualności 0

Dostępność leków biologicznych, które dla wielu chorych są jedyną szansą na powrót do zdrowia jest w Polsce najgorsza w UE. I choć ich ceny w wyniku konkurencji na rynku spadły, nie wzrasta liczba leczonych pacjentów. Dlatego 2 grudnia br. największe organizacje zrzeszające producentów leków podpisały porozumienie na rzecz poszerzenia dostępności terapii biologicznych w Polsce.

2019-12-03 Aktualności 0

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przypomina, że od 8 stycznia 2020 roku lekarz ma obowiązek wystawić receptę elektroniczną. Pacjent otrzymuje informację o e-recepcie w postaci: SMS-a z 4-cyfrowym kodem dostępu, lub/i e-maila z załączoną w PDF-ie informacją o e-recepcie, albo wydruku informacyjnego.

2019-12-02 Aktualności 0

W przypadku gdy e-recepta realizowana jest w częściach, to pomniejszenie ilości wydawanego produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego o dni niestosowania, dokonywane jest wyłącznie przy pierwszej częściowej realizacji e-recepty - poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

2019-11-28 Aktualności 0

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia pnformowało, że wskazanie przez osobę wystawiającą e-receptę błędnego kodu EAN - przy jednoczesnym prawidłowym oznaczeniu na e-recepcie innych elementów, w tym odpłatność, nazwa produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego i wielkość opakowania - nie uniemożliwia realizacji takiej e-recepty zgodnie z ww. oznaczeniem.