Z MYŚLĄ O FARMACEUTACH
ZAREJESTRUJ SIĘ
Apteka
2020-06-30 Aktualności 0

Komunikat NIA w sprawie implementacji dyrektywy antyfałszywkowej

W związku ze zbliżającym się zakończeniem okresu przejściowego dotyczącego implementacji dyrektywy antyfałszywkowej, w celu zagwarantowania prawidłowego stosowania przepisów ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz zmniejszenia liczby alertów skutkujących brakiem możliwości wydania leków pacjentom, Naczelna Izba Aptekarska przypomina, że:

  • skanowaniu i weryfikacji oryginalności podlegają leki o kategoriach dostępności Rp, Rpz, Rpw i Lz[1].
  • skanowaniu, weryfikacji oraz wycofaniu identyfikatora (kodu) podlega każde opakowanie;
  • weryfikacji oryginalności nie podlegają leki o kategorii OTC[2]

Ze względu na występowanie znacznej liczby błędów polegających na zamianie wielkości liter związanych z wciśnięciem klawisza Caps Lock lub błędnej konfiguracji skanera, Naczelna Izba Aptekarska rekomenduje przeprowadzenie następujących czynności:

  • aktualizacji systemu aptecznego KS-AOW co najmniej do wersji 2019.3.0.0 – samodzielnie lub poprzez dokonanie zgłoszenia serwisowego;
  • weryfikacji prawidłowości konfiguracji skanera 2D (patrz instrukcja MediVeris 2.5 Odpowiednie przygotowanie czytnika);
  • do czasu przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania i konfiguracji skanerów zaleca się unikanie używania klawisza Caps Lock ze względu na każdorazowe generowanie alertu na skutek zamiany wielkości liter.

Przeprowadzenie powyższych czynności pozwoli na znaczące zmniejszenie liczby alertów oraz uniknięcie przeprowadzenia procedury wyjaśniającej skutkującej brakiem możliwości wydania leku pacjentowi.

W celu wyeliminowania przypadków występowania alertów skutkujących brakiem możliwości wydania leku pacjentowi podczas jego obsługi, Naczelna Izba Aptekarska rekomenduje weryfikację oryginalności (bez wycofania identyfikatora) na etapie przyjęcia dostaw (patrz instrukcja MediVeris 5.Weryfikacja kodów 2D dla dostaw towarów podlegających serializacji). Przypominamy również, że po wycofaniu unikalnego identyfikatora jego przywrócenie jest możliwe przez 10 dni.

Jednocześnie NIA informuje o pracach prowadzonych przez Fundację KOWAL mających na celu szybką analizę alertów, generowanych niezależnie od aptek oraz przesyłanie informacji do aptek w sposób maksymalnie skracających czas oczekiwania. W celu usprawnienia komunikacji zalecamy korzystanie z adresów e-mail podanych podczas uzyskiwania certyfikatu dostępowego do systemu weryfikacji oryginalności leków. Docelowym modelem zarządzania alertami jest przekazywanie informacji o ich przyczynie oraz rekomendowanego sposobu postępowania na te adresy dla każdego wygenerowanego alertu.

Izba przypomina, że w dniu 18 maja 2020 r. wystosowała pismo do Ministra Zdrowia, dotyczące prośby o przesunięcie daty wejścia w życie przepisu wprowadzającego kary w przypadku błędów w zakresie weryfikacji autentyczności leków.

 

Z poważaniem
Elżbieta Piotrowska-Rutkowska
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

[1] Z wyłączeniem produktów leczniczych wskazanych w załączniku nr 1 Rozporządzenia delegowanego komisji (UE) 2016/161
[2] Z wyłączeniem produktów leczniczych zawierających substancję czynną omeprazolum, w dawce 20 mg, w postaci kapsułek

 

Źródło: NIA
Ilość wyświetleń: 202

Komentarze

[ z 0]
2021-01-18 Aktualności 0

Czy obywatele polscy z grup największego ryzyka, np. seniorzy po 75 roku życia mogą zaszczepić się na Covid-19 w innych krajach UE, bo akurat tam przebywają, albo chcą skorzystać z takiej możliwości? Zasada europejskiej solidarności sugerowałaby, że tak. W praktyce jest to jednak dużo bardziej skomplikowane, a wręcz niemożliwe.

2021-01-15 Aktualności 0

Paweł Piotrowski przestaje pełnić funkcję Głównego Inspektora Farmaceutycznego - poinformowano w piątkowym komunikacie Ministerstwo Zdrowia.

2021-01-15 Aktualności 0

Od kilku dni w mediach społecznościowych Kancelarii Premiera dostępne są animacje na temat szczepień przeciw COVID-19. Akcji promocyjnej towarzyszą również materiały wideo promujący akcję #SzczepimySię z udziałem aktorów: Cezarego Pazury oraz Mateusza i Stanisława Banasiuków.

2021-01-13 Aktualności 0

Mechanizm działania szczepionek Moderny i konsorcjum Pfizera i BioNTech jest taki sam. Produkty różnią się jednak m.in. warunkami, w jakich powinny być przechowywane i terminem podawania drugiej dawki.

2021-01-11 Aktualności 0

Belgia, Holandia i Słowenia będą nowymi krajami magazynującymi zapasy unijnych materiałów medycznych - poinformowała Komisja Europejska. W sumie dziewięć państw unijnych będzie przechowywać te materiały na wypadek pogorszenia się sytuacji z pandemią Covid-19.