Z MYŚLĄ O FARMACEUTACH
ZAREJESTRUJ SIĘ
szczepionka
2021-07-30 Aktualności 0

Komunikat MZ w sprawie zwrotów szczepionek przeciw COVID-19

Minister Zdrowia opublikował komunikat w sprawie zwrotów szczepionek przeciw COVID-19. Poniżej publikujemy treść komunikatu w całości.

W związku z dużą skalą zapytań o możliwość zwrotu otrzymanych szczepionek przeciw COVID-19 Minister Zdrowia informuje, że istnieje możliwość zwrotu, ale wyłącznie przy zachowaniu najwyższych standardów jakości zgodnych z warunkami określonymi w ustawie z dnia 6 września 2001 r. -  Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 974 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 509 ze zm.).

Warunki konieczne do spełnienia, aby dokonać zwrotu szczepionek:

 • produkty lecznicze znajdują się w swoich nieotwartych, nieuszkodzonych opakowaniach jednostkowych i są w bardzo dobrym stanie oraz nie upłynął ich termin ważności i nie zostały wstrzymane albo wycofane,
 • Osoba upoważniona tj. Osoba Odpowiedzialna lub kierownik apteki, działu farmacji szpitalnej, punktu aptecznego oświadczyli w postaci papierowej lub elektronicznej, że transport produktów leczniczych, ich przechowywanie
  i postępowanie z nimi odbywały się zgodnie ze specjalnymi wymogami dotyczącymi ich przechowywania, określonymi w Charakterystyce Produktu Leczniczego poszczególnych szczepionek; w przypadku braku wyznaczonej Osoby Odpowiedzialnej lub kierownika apteki oświadczenie powinno zostać poświadczone pieczątką i podpisem lekarza lub innej  osoby upoważnionej,
 • zwrot realizowany jest przez hurtownię, która dostarczyła zwracaną szczepionkę do Podmiotu Wykonującego Działalność Leczniczą.

Zwracane szczepionki muszą także spełniać dodatkowe kryteria jakościowe określone poniżej.

Dodatkowe wymagania:

 • Data ważności szczepionek w dniu zgłoszenia nie może być krótsza niż:
  • 9 dni dla szczepionki Pfizer
  • 9 dni dla szczepionki Moderna
  • 30 dni dla szczepionki Janssen
  • 30 dni dla szczepionki Astra Zeneca
 • Integralną częścią dostawy szczepionek są zestawy akcesoriów szczepiennych, w związku z czym zwrotowi do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych podlegają również pakiety akcesoriów w nienaruszonych opakowaniach i w niezmienionym składzie, w ilości odpowiadającej zwracanym szczepionkom.

Dodatkowo hurtownia farmaceutyczna realizująca obsługę zwrotu może wymagać spełnienia dodatkowych formalności, zgodnych z wewnętrznymi procedurami mającymi na celu zapewnienia nadzoru nad jakością produktów leczniczych.

Zwrot szczepionki można zgłosić:

 1. poprzez kontakt z Infolinią Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych pod numerem 19457;
 2. poprzez kontakt z Infolinią Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych pod adresem mailowym: szczepionkacovid@rars.gov.pl.

Szczepionki, które nie spełniają kryteriów kwalifikujących je do zwrotu do hurtowni farmaceutycznej, powinny zostać zutylizowane zgodnie z wewnętrzną procedurą Podmiotu Wykonującego Działalność Leczniczą, a strata powinna zostać zaraportowana w Systemie Dystrybucji Szczepionek (SDS).

 

 

Źródło: Ministerstwo Zdrowia
Ilość wyświetleń: 156

Komentarze

[ z 0]
2021-09-13 Aktualności 0

Polska nie będzie bezpieczna, jeśli nie zwiększy się produkcja leków w kraju – podkreślali uczestnicy debaty „Ile kosztuje nasze bezpieczeństwo zdrowotne?” podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

2021-09-09 Aktualności 0

Najwyższy wskaźnik zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców jest w województwach: lubelskim, podlaskim i podkarpackim - poinformował rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz. Wskazał, że są to województwa, gdzie jest najmniejsza liczba szczepień przeciw COVID-19.

2021-09-07 Aktualności 0

„Obecna, szczególnie skomplikowana sytuacja polityczna, społeczna i gospodarcza, warunkowana m.in. nadzwyczajnymi okolicznościami wynikającymi z pandemii COVID-19, nakazuje najwyższą rozwagę w zakresie wyboru form wyrażania i dochodzenia, nawet najbardziej zasadnych, postulatów” - wskazuje Naczelna Rada Aptekarska w stanowisku dotyczącym protestu osób wykonujących zawody medyczne.

2021-09-06 Aktualności 0

W II kwartale 2021r. Terenowe Wydziały Kontroli NFZ przeprowadziły łącznie 79 postępowań kontrolnych w aptekach (za moment ujęcia przeprowadzonych postępowań kontrolnych wokresie sprawozdawczym przyjęto datę wysłania/przekazania wystąpienia pokontrolnego).

2021-09-03 Aktualności 0

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał decyzję, w której stwierdził, że ceny suplementów diety marki Solgar były ustalane w wyniku porozumienia ograniczającego konkurencję. Oznacza to, że konsumenci przez wiele lat przepłacali za te produkty. Na Solgar Polska została nałożona sankcja w wysokości ponad 1,2 mln zł.