Z MYŚLĄ O FARMACEUTACH
ZAREJESTRUJ SIĘ
Farmaceuta laptop
2024-06-13 Aktualności 0

Każda apteka w UE poświęciła 10 godzin tygodniowo na zarządzanie niedoborami leków w 2023 roku

Europejscy farmaceuci wzywają do wprowadzenia nowych środków, aby zaradzić problemom z dostawami leków. W dokumencie zatwierdzonym przez Europejskie Zgromadzenie Farmaceutyczne (PGEU) w Amsterdamie, podkreślono negatywny wpływ braków leków na zdrowie pacjentów oraz zaufanie do systemu opieki zdrowotnej. Wskazano, że farmaceuci poświęcają średnio 10 godzin tygodniowo na zarządzanie niedoborami.

PGEU proponuje m.in. pełniejsze wykorzystanie kompetencji farmaceutów, wspólną definicję braków leków w UE, szczegółowe raporty od laboratoriów oraz lepszą koordynację i dystrybucję leków między krajami.

Podczas spotkania w Amsterdamie delegaci stwierdzili, że ta sytuacja wywołuje „frustrację i stres” wśród farmaceutów oraz nakłada na nich „dodatkowe obciążenia administracyjne”. Według PGEU, w 2023 roku każda apteka w Unii Europejskiej poświęciła średnio 10 godzin tygodniowo na zarządzanie niedoborami, czyli trzykrotnie więcej czasu niż jeszcze dziesięć lat temu.

Aby temu sprostać, farmaceuci chcą „skutecznych środków politycznych”, które wzmocnią ciągłość dostaw i skutecznie złagodzą niedobory. PGEU proponuje m.in. pełne wykorzystanie kompetencji farmaceutów, wspólną definicję niedoborów w całej Unii, szczegółowe raporty od laboratoriów, solidarność i koordynację między państwami członkowskimi oraz poprawę bezpieczeństwa łańcucha dostaw poprzez wspieranie produkcji krajowej.

W trakcie spotkania omówiono również znaczenie ulotek informacyjnych dla pacjentów, wyzwania związane z cyfryzacją aptek oraz przyszłość usług farmaceutycznych.

Tradycyjnie, obok czerwcowego Zgromadzenia Generalnego PGEU odbyło się sympozjum, w którym uczestniczyła także Europejska Asocjacja Lekarzy (CPME). Podczas wspólnego spotkania oba zawody (farmaceuci i lekarze) dyskutowały na temat niedoborów leków i produktów medycznych oraz coraz większych braków specjalistów.

 

Źródło: NIA

 

Ilość wyświetleń: 102

Komentarze

[ z 0]
2024-07-15 Aktualności 0

Apteki w całej Polsce stają się coraz ważniejszym ogniwem w systemie ochrony zdrowia, oferując możliwość szczepień ochronnych. To rozwiązanie przynosi korzyści nie tylko dla pacjentów, ale również dla właścicieli aptek i farmaceutów. Zdaniem ekspertów Koalicji na rzecz szczepień w aptekach wprowadzenie takich usług to, krok w stronę łatwiejszego dostępu do profilaktyki zdrowotnej oraz zwiększenia efektywności funkcjonowania aptek. Już teraz z bezpłatnych szczepień w aptece mogą skorzystać osoby w wieku powyżej 65 r.ż, (szczepienie przeciw grypie i pneumokokom), a także po ukończeniu 18 r.ż. (przeciw COVID-19).

2024-07-03 Aktualności 0

Bezpieczeństwo lekowe w Polsce w związku z aktualną sytuacją geopolityczną było tematem posiedzenia Parlamentarnego Zespołu do spraw Dzieci. Biuro Rzeczniczki Praw Dziecka reprezentowała Katarzyna Skrętowska-Szyszko, dyrektorka Zespołu Zdrowia i Spraw Socjalnych.

2024-07-01 Aktualności 0

Podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci, poświęconego bezpieczeństwu lekowemu najmłodszych pacjentów w trakcie pokoju i wojny, minister Jacek Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, oraz płk dr n. med. Arkadiusz Kosowski, dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia w Ministerstwie Obrony Narodowej, zgodzili się, że musi powstać lista leków krytycznych oraz rządowy program rozwoju produkcji leków.

2024-07-01 Aktualności 0

1 lipca weszła w życie nowa lista leków refundowanych. Do wykazu dodano 31 nowych terapii. Wśród nich 8 terapii onkologicznych i 23 terapie nieonkologiczne, w tym 6 w chorobach rzadkich.

2024-06-27 Aktualności 0

Zaczyna się niewinnie. Boli cię głowa? Brzuszek? Zaraz dam ci lekarstwo i przejdzie. W ten sposób kształtują się nawyki i przekonanie, że problem zdrowotny można zawsze szybko rozwiązać. Nie tędy jednak droga – ostrzega mgr farm. Katarzyna Grzesiewicz, która od ponad 20 lat pracuje w aptece. Prowadzi też w szkołach program profilaktyki uzależnień pt. „Zacznijmy od dlaczego…?”.