Z MYŚLĄ O FARMACEUTACH
ZAREJESTRUJ SIĘ
szuflada
2021-10-15 Aktualności

Europosłowie o strategii farmaceutycznej UE: powinna gwarantować dostęp do bezpiecznych i tanich leków

Europosłowie wzywają do podjęcia skutecznych działań na poziomie krajowym oraz unijnym, aby zagwarantować wszystkim europejskim pacjentom bezpieczny i terminowy dostęp do podstawowych i innowacyjnych leków.

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego przyjęła 62 głosami za, przy 8 głosach przeciw i 8 wstrzymujących się, zalecenia dotyczące wdrażania unijnej strategii farmaceutycznej i zmian w ramach legislacyjnych.

Eurodeputowani podkreślili potrzebę zwiększenia dostępności oraz przystępności cenowej leków, co będzie wymagało zajęcia się podstawowymi przyczynami niedoborów oraz zwiększenia przejrzystości procesu ustalania cen i publicznego finansowania prac badawczo-rozwojowych. W przyjętych zaleceniach wskazano również na potrzebę promowania zbiorowych negocjacji cen oraz wprowadzenia przepisów wspierających większą obecność na rynku leków generycznych i biopodobnych.

Europosłowie zaapelowali także, aby Komisja Europejska, państwa członkowskie i Europejska Agencja Leków opracowały system wczesnego ostrzegania o niedoborach leków, oparty na przejrzystej i scentralizowanej europejskiej platformie cyfrowej.

W dokumencie podkreślono również potrzebę, aby przemysł farmaceutyczny był w jak największym stopniu przyjazny wobec środowiska i neutralny klimatycznie przy jednoczesnym zapewnieniu pacjentom dostępu do bezpiecznych i skutecznych terapii.

Wśród innych wyszczególnionych w dokumencie zaleceń znalazło się m.in. rozwijanie zdolności UE do zrównoważonej produkcji substancji czynnych, surowców i leków w celu zmniejszenia zależność od źródeł zewnętrznych. Eurodeputowani zaapelowali także o stworzenie systemu ułatwiającego prowadzenie dużych badań klinicznych koordynowanych na poziomie europejskim oraz o utworzenie szerszego politycznego forum farmaceutycznego wysokiego szczebla.

„Raport wzmacnia strategię farmaceutyczną UE w perspektywie kolejnej rewizji i aktualizacji prawodawstwa farmaceutycznego UE, umieszczając pacjentów w centrum polityki zdrowotnej. Musimy zdecydowanie zająć się niezaspokojonymi potrzebami medycznymi i wspierać dostęp do leków, promując jednocześnie zrównoważony rozwój naszych krajowych systemów opieki zdrowotnej. Musimy także wzmocnić partnerstwa publiczno-prywatne by wspierać autonomię i odporność europejskiego przemysłu farmaceutycznego” – powiedziała sprawozdawczyni dokumentu, hiszpańska europosłanka Dolors Montserrat.

Parlament Europejski będzie głosować nad raportem podczas listopadowej sesji plenarnej, której wyniki zostaną następnie uwzględnione w propozycjach Komisji dotyczących aktualizacji unijnych przepisów farmaceutycznych w 2022 roku.

25 listopada 2020 r. Komisja Europejska przyjęła strategię farmaceutyczną dla Europy, której celem jest zapewnienie unijnej polityce farmaceutycznej odporności na kryzysy oraz wzmocnienie pozycji UE jako światowego lidera w tej dziedzinie przy jednoczesnym zapewnieniu pacjentom dostępu do leków po przystępnych cenach.


Źródło: EuroPAP News
Ilość wyświetleń: 107

Komentarze

[ z -1]
2022-01-18 Aktualności

Pracujemy nad skróceniem okresu izolacji i kwarantanny i nad wprowadzeniem możliwości testowania na covid w aptekach. Wkrótce będziemy o tym informować – powiedział we wtorek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

2022-01-18 Aktualności

Przy premierze zostanie powołana nowa rada ds. walki z koronawirusem, w szerszej formule; w jej gronie, oprócz lekarzy, znajdą się m.in. ekonomiści i socjolodzy – poinformował w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski.

2022-01-14 Aktualności

Samorządy zawodów medycznych wystosowały apel w sprawie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19.

2022-01-14 Aktualności

Rzecznik Praw Pacjenta wydał stwierdzenie naruszenia zbiorowych praw pacjenta związane ze stosowaniem metod leczniczych o nieudowodnionej skuteczności. „Podawanie wlewów witaminowych bez uprzedniego wykonania badań potwierdzających wystąpienie deficytu w zakresie substancji odżywczych, witamin i biopierwiastków, które są zawarte w ordynowanych pacjentom produktach leczniczych, narusza zbiorowe prawa pacjentów do świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną” – zaznacza Rzecznik.

2022-01-13 Aktualności

W ciągu dwóch tygodni częstość zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w wariancie omikron w Wielkopolsce wzrosła dziesięciokrotnie – ocenił Instytut Genetyki Człowieka PAN na podstawie analizy przypadków zakażeń, prowadzonej w Innowacyjnym Centrum Medycznym IGC PAN w Poznaniu.