Z MYŚLĄ O FARMACEUTACH
ZAREJESTRUJ SIĘ
Apteka
2022-12-02 Aktualności 0

Apel Naczelnej Rady Aptekarskiej i Związku Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych ws. dostępności leków

Prezesi Naczelnej Rady Aptekarskiej i Związku Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych w liście do prezesa PiS, premiera i ministra zdrowia zaapelowali o przyśpieszenie prac nad nowelizacją ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. W liście czytamy między innymi: „[…] zmagamy się z poważnym i częstym problemem braku leków, określonym coraz częściej, jako kryzys lekowy. Jednocześnie, trudna sytuacja ekonomiczna, tego sektora sprawia, że stajemy przed ryzykiem ograniczenia dostaw niezbędnych leków dla blisko 40 milionów polskich pacjentów”.

Poniżej publikujemy treść apelu w całości:

Reprezentując podmioty zajmujące się dystrybucją na rynku farmaceutycznym, które codziennie dostarczają do milionów pacjentów produkty lecznicze, zwracamy się z prośbą o spowodowanie przyspieszenia prac nad nowelizacją ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 463).

Jeżeli ze względu na dużą liczbę uwag nie jest możliwe procedowanie całej ustawy, prosimy o wyłączenie z przedmiotowej nowelizacji części dotyczącej aptek i hurtowni farmaceutycznych.

Podkreślamy, że zmagamy się z poważnym i częstym problemem braku leków, określonym coraz częściej, jako kryzys lekowy. Jednocześnie, trudna sytuacja ekonomiczna tego sektora sprawia, że stajemy przed ryzykiem ograniczenia dostaw niezbędnych leków dla blisko 40 milionów polskich pacjentów. Ww. ustawa o refundacji leków nie była nowelizowana w przedmiotowym zakresie od 2011 r. Pracując w warunkach finansowych ustalonych blisko 11 lat temu, w obliczu łącznej kilkudziesięcioprocentowej inflacji, dramatycznie rosnących kosztów po stronie hurtowni farmaceutycznych i aptek, chociażby kosztów osobowych i kosztów paliwa po stronie dystrybucji, kosztów utrzymania magazynów i rosnących płac, informujemy, że przedłużające się prace nad ustawą wkrótce doprowadzić mogą do radykalnego ograniczenia dostaw tych leków i zaopatrzenia pacjentów.

Mając na uwadze powyższe, prosimy o jak najszybsze procedowanie przedmiotowej ustawy.


Źródło: NIA
Ilość wyświetleń: 78

Komentarze

[ z 0]
2023-01-30 Aktualności 0

Minister Zdrowia przypomina, że szczepionka Nuvaxovid (Novavax) od 1 stycznia 2023 r. nie jest już dostępna w realizacji NPS.

2023-01-27 Aktualności 0

Centrum e-Zdrowia przyjęło „Strategię Centrum e-Zdrowia na lata 2023-2027” – dokument wyznaczający długofalowe cele oraz pokazujący, jak je osiągnąć. Realizacja strategii, której jednym z kluczowych założeń jest dialog z interesariuszami, ma przełożyć się na tworzenie jeszcze lepszych e-usług w ochronie zdrowia, odpowiadających na ich potrzeby.

2023-01-25 Aktualności 0

Na stronie URPL opublikowao informację Prezesa Urzędu z dnia 23.01.2023 r. na temat wydania wspólnego oświadczenia Grupy Sterującej ds. Braków Leków (MSSG) w sprawie niedoborów produktów leczniczych z grupy antybiotyków.

2023-01-23 Aktualności 0

Toksyczne leki przeciwnowotworowe obecne w wodach można usuwać ze środowiska za pomocą grzybów białej zgnilizny drewna – wykazała dr inż. Marcelina Jureczko z Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej w pracy uhonorowanej jedną z 25 nagród premiera przyznawanych za wyróżniające się doktoraty.

2023-01-20 Aktualności 0

W tym roku około 170 studentów farmacji z całej Polski spotka się, żeby wziąć udział w VI Ogólnopolskiej Konferencji Opieki Farmaceutycznej (OKOF). Wydarzenie odbędzie się 24-26 marca 2023 roku, na terenie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Tegoroczna edycja nosi nazwę „Opieka farmaceutyczna nad pacjentem geriatrycznym”.