Z MYŚLĄ O FARMACEUTACH
ZAREJESTRUJ SIĘ

AKTUALNOŚCI

Stacja paliw
2017-01-24 Aktualności

Producenci krytycznie o zmianach dostępności leków w sklepach

PASMI uważa, iż projektowane zmiany w zakresie Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego Rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych pociągną za sobą istotne skutki ekonomiczne nie tylko dla sektora farmaceutycznego, ale także dla gospodarki jako całości, w tym zatrudnienia i finansów publicznych.

0
1 ... 115 116 117 118 119