Z MYŚLĄ O FARMACEUTACH
ZAREJESTRUJ SIĘ
GIF
2020-07-01 Aktualności 0

1 lipca 2020 upływa termin vacatio legis dla przepisów dot. weryfikacji autentyczności leków - Komunikat GIF

W związku z faktem, że 1 lipca 2020 r. upływa vacatio legis dla przepisów nakładających obowiązek weryfikacji autentyczności leków oraz w trosce o sprawną i niezakłóconą dystrybucję produktów leczniczych na terenie RP, Główny Inspektor Farmaceutyczny zaleca:

  • weryfikację niepowtarzalnego identyfikatora przynajmniej jednego opakowania z danej serii przy przyjęciu dostawy produktów leczniczych do hurtowni farmaceutycznych,
  • weryfikację niepowtarzalnego identyfikatora przynajmniej jednego opakowania z danej serii przy przyjęciu dostawy produktów leczniczych do aptek ogólnodostępnych i szpitalnych.

Weryfikacja autentyczności produktów leczniczych „na wejściu” zdecydowanie ograniczy liczbę ewentualnych alertów podczas wydawania leku Pacjentowi.

Dla Głównego Inspektora Farmaceutycznego najważniejsze jest sprawne funkcjonowanie systemu, wiedza, umiejętności i świadomość jego użytkowników. Te wszystkie elementy składają się na zapewnienie bezpieczeństwa polskim Pacjentom, poprzez wykluczenie pojawienia się sfałszowanego produktu leczniczego w legalnym łańcuchu dystrybucji. Właściwe działanie systemu PLMVS i profesjonalizm jego użytkowników to pewność, że dostajemy lek z legalnego źródła, a jego pochodzenie zostało dokładnie zweryfikowane.

Ponadto, dbając o komfort pracy użytkowników systemu, na stronie internetowej Głównego inspektoratu Farmaceutycznego opublikowane zostały „Pytania i odpowiedzi dotyczące weryfikacji autentyczności leków”, w których ujęto zagadnienia budzące najwięcej wątpliwości.

Dodatkowo, 9 czerwca 2020 r. Zarządzeniem Głównego Inspektora Farmaceutycznego powołany został Zespół do spraw nadzoru nad realizacją wymagań zawartych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/161 z dnia 2 października 2015 r. uzupełniającym dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przez określenie szczegółowych zasad dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi, którego zadaniem będzie m.in wspieranie działań wytwórców, hurtowników oraz osób upoważnionych lub uprawnionych do dostarczania pacjentom produktów leczniczych w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej nr 2016/161, w tym przygotowanie nowej wersji przewodnika skierowanego do poszczególnych grup użytkowników krajowego systemu weryfikacji autentyczności produktów leczniczych.

 

Źródło: GIF
Ilość wyświetleń: 176

Komentarze

[ z 0]
2020-11-26 Aktualności 0

Za rozsiewania koronawirusa odpowiadają głównie wybrane miejsca, w których ludzie przebywają w bliskim kontakcie przez dłuższy czas, np. restauracje, kawiarnie, kluby fitness – pokazała skomplikowana symulacja komputerowa, opracowana przez zespół z Uniwersytetu Stanforda (USA).

2020-11-24 Aktualności 0

Trzy stosowane już w leczeniu ludzi, z innych wskazań, leki – zuklopentiksol, nebiwolol i amodiachina – mogą okazać się skuteczne w leczeniu wczesnych stadiów COVID-19 – informuje pismo "ACS Pharmacology & Translational Science".

2020-11-23 Aktualności 0

System monitorowania niepożądanych działań leków nie funkcjonuje prawidłowo. Działania te rozpoznawane w szpitalach, nie zawsze są jednak zgłaszane przez pracowników medycznych do odpowiednich organów. Zaniechania te nie pozwalają na dokładne poznanie zagrożeń towarzyszących farmakoterapii, a w konsekwencji na ograniczanie niektórych niekorzystnych następstw stosowania leków.

2020-11-19 Aktualności 0

Aby zapewnić dostęp do wystarczająco dużej liczby dawek szczepionki przeciw COVID-19 trzeba prowadzić równolegle rozmowy z różnymi producentami – powiedział PAP dr hab. Piotr Rzymski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

2020-11-18 Aktualności 0

Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia opublikowano komunikat dotyczący Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów (PESF) w sesji jesiennej 2020 r.